No 12. augusta, CSP mājaslapā vairs nav pieejamas e-Pārskata un e-Intervijas sistēmas. Tās pilnībā aizstāj jaunā EDV jeb Elektroniskās datu vākšanas sistēma (https://e.csb.gov.lv).
Jūs tiksiet automātiski novirzīti uz jauno sistēmu pēc

15

sec.

Turpmāk izmantojiet https://e.csb.gov.lv saiti, lai nokļūtu EDV sistēmā!