Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                                98. NODAĻA - VESELAS RAŽOŠANAS IEKĀRTAS
Piezīme
Komisijas 2010. gada 9. februāra Regulā (ES) Nr. 113/2010 un 2004. gada 18. novembra Regulā (EK) Nr. 1982/2004 dalībvalstīm atļauts izmantot vienkāršotu deklarēšanas procedūru attiecībā uz veselu ražošanas iekārtu eksporta, piegādes vai nosūtīšanas reģistrāciju ES ārējās un iekšējās tirdzniecības Savienības statistikā. Lai piemērotu šo vienkāršošanas procedūru, personām, kas atbild par statistikas ziņu sniegšanu, iepriekš jāsaņem vajadzīgā atļauja no kompetentās struktūrvienības.
KN kods Apraksts
 
     Veselu ražošanas iekārtu sastāvdaļas ES ārējā tirdzniecībā  
 
          98 80 XX 00   Preču kodus veido šādi:
 
    pirmie četri cipari ir 9880;
   
    piektais un sestais cipars atbilst KN nodaļai, uz kuru attiecas sastāvdaļas prece;
 
    septītais un astotasi cipars ir 0. 
 
  Piemēram:  
          9880 84 00   - klasificē 84. nodaļā
          9880 85 00   - klasificē 85. nodaļā
          9880 90 00  - klasificē 90. nodaļā