Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                          XXI SADAĻA - MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIJU PRIEKŠMETI UN SENLIETAS
                          97. NODAĻA - MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIJU PRIEKŠMETI UN SENLIETAS
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) nedzēstas pastmarkas un zīmogmarkas, aploksnes vai pastkartes ar marku un tamlīdzīgi pozīcijas 4907 izstrādājumi;
b) teātra dekorācijas, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi izstrādājumi no apgleznota audekla (pozīcija 5907), izņemot tādus, ko var klasificēt pozīcijā 9706;
c) dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (pozīcijas 7101 līdz 7103).
2. Pozīcijā 9702 “oriģinālgravīras, estampi un litogrāfijas” ir melnbalti vai krāsaini nospiedumi, kas ar roku darbu kontaktmetodē iegūti no vienas vai vairākām plātnēm neatkarīgi no mākslinieka izmantotās tehnikas un materiāla, taču ne mehāniski vai fotomehāniski.
3. Pozīcijā 9703 neietilpst komerciāliem mērķiem paredzētas skulptūru un amatniecības izstrādājumu sērijveida reprodukcijas, pat ja šie priekšmeti ir mākslinieku modelēti un radīti.
4. A. Ievērojot 1., 2. un 3. piezīmi, šajā nodaļā ietvertās preces klasificējamas tieši šajā, nevis kādā citā nomenklatūras nodaļā.
B. Pozīcijā 9706 neietilpst priekšmeti, kas ietverti iepriekšējās šās nodaļas pozīcijās.
5. Gleznu, zīmējumu, pasteļu, kolāžu un tamlīdzīgu dekoru, gravīru vai litogrāfiju ietvari uzskatāmi par piederīgiem pie šiem mākslas darbiem, ja to raksturs un vērtība atbilst šiem darbiem.
Ietvari, kas pēc veida vai vērtības neatbilst šajā piezīmē minētajiem priekšmetiem, klasificējami atsevišķi.
Papildu piezīme
1. Pozīcija 9705 ietver kolekcionējamus mehāniskos transportlīdzekļus, kas izraisa interesi no vēstures vai etnogrāfijas viedokļa un ir:
a) to oriģinālajā stāvoklī, bez šasijas, virsbūves, stūres mehānisma, bremžu, pārnesumkārbas un balstiekārtas sistēmas un motora būtiskām izmaiņām. Remonts un atjaunošana ir atļauta, salūzušas vai nolietotas daļas, piederumi un vienības var būt aizvietotas, ja transportlīdzeklis ir saglabāts un uzturēts vēsturiski precīzā stāvoklī. Modernizēti vai pārveidoti transportlīdzekļi nav iekļauti;
b) vismaz 30 gadus veci;
c) tāda modeļa vai tipa, kas vairs netiek ražots.
Iezīmes, kas pamato iekļaušanu kolekcijā: tie ir samērā reti sastopami, tos parasti neizmanto sākotnējam mērķim, tie ir tādu īpašu darījumu priekšmets, kuri noris ārpus parastās tirdzniecības ar līdzīgiem lietojamiem priekšmetiem, un to vērtība ir lielāka; šos nosacījumus var uzskatīt par izpildītiem transportlīdzekļiem, kas atbilst iepriekš minētajiem trīs kritērijiem.
Šajā pozīcijā kā kolekcionējami transportlīdzekļi ir iekļauti arī:
— mehāniskie transportlīdzekļi, attiecībā uz kuriem ir pierādījumi, ka tie izmantoti kādā vēsturiskā notikumā, neatkarīgi no šādu transportlīdzekļu ražošanas gada,
— autosacīkšu transportlīdzekļi, attiecībā uz kuriem ir pierādījumi, ka tie konstruēti, būvēti un izmantoti vienīgi sacīkstēm un guvuši ievērojamus sporta sasniegumus nozīmīgos valsts vai starptautiskos notikumos.
Transportlīdzekļu daļas un piederumus klasificē šajā pozīcijā, ja tās ir kolekcionējamo transportlīdzekļu oriģinālās daļas vai piederumi, ir vismaz 30 gadus vecas un vairs netiek ražotas.
Kopijas un atveidojumi nav iekļauti, ja vien tie neatbilst iepriekš minētajiem trīs kritērijiem.
KN kods Apraksts Mērvienība
9701  Gleznas, zīmējumi un pasteļi, kas veidoti tikai ar roku, izņemot zīmējumus, kas minēti pozīcijā 4906, un citus ar roku apgleznotus vai izgreznotus rūpniecības izstrādājumus; kolāžas un tamlīdzīgi dekori    
9701 10 00 - gleznas, zīmējumi un pasteļi   -
9701 90 00 - citādi   -
9702 00 00  Oriģinālgravīras, estampi un litogrāfijas   -
9703 00 00  Oriģinālskulptūras un statuetes no jebkura materiāla   -
9704 00 00  Pastmarkas vai zīmogmarkas, apzīmogotas aploksnes, pirmās dienas aploksnes, aploksnes un pastkartes ar marku un tamlīdzīgi izstrādājumi, izlietoti vai nelietoti, izņemot pozīcijā 4907 minētos   -
9705 00 00  Kolekcijas un kolekciju priekšmeti, kas izraisa interesi no zooloģijas, botānikas, mineraloģijas, anatomijas, vēstures, arheoloģijas, paleontoloģijas, etnogrāfijas vai numismātikas viedokļa   -
9706 00 00  Senlietas, kas vecākas par 100 gadiem   -