Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

              81. NODAĻA - PĀRĒJIE PARASTIE METĀLI; METĀLKERAMIKA; TO IZSTRĀDĀJUMI
Piezīme par apakšpozīcijām
1. Nomenklatūras 74. nodaļas 1. piezīme, kurā definēti jēdzieni “stieņi”, “profili”, “stieples” un “plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija”, pēc analoģijas attiecas arī uz šo nodaļu.
KN kods Apraksts Mērvienība
8101  Volframs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8101 10 00 - pulveri   -
  - citādi    
8101 94 00 -- neapstrādāts volframs, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus   -
8101 96 00 -- stieples   -
8101 97 00 -- atgriezumi un lūžņi   -
8101 99 -- citādi    
8101 99 10 --- stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus, profili, loksnes, sloksnes, lentes un folija   -
8101 99 90 --- citādi   -
8102  Molibdēns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8102 10 00 - pulveri   -
  - citādi    
8102 94 00 -- neapstrādāts molibdēns, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus   -
8102 95 00 -- stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus, profili, loksnes, sloksnes, lentes un folija   -
8102 96 00 -- stieples   -
8102 97 00 -- atgriezumi un lūžņi   -
8102 99 00 -- citādi   -
8103  Tantals un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8103 20 00 - neapstrādāts tantals, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus; pulveri   -
8103 30 00 - atgriezumi un lūžņi   -
8103 90 - citādi    
8103 90 10 -- stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus, profili, loksnes, sloksnes, lentes un folija   -
8103 90 90 -- citādi   -
8104  Magnijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
  - neapstrādāts magnijs    
8104 11 00 -- ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %   -
8104 19 00 -- citāds   -
8104 20 00 - atgriezumi un lūžņi   -
8104 30 00 - skaidas, virpošanas skaidas un granulas, sašķirotas pēc lieluma; pulveri   -
8104 90 00 - citādi   -
8105  Kobalta kušņi un citādi kobalta metalurģijas starpprodukti; kobalts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8105 20 00 - kobalta kušņi un citādi kobalta metalurģijas starpprodukti; neapstrādāts kobalts; pulveri   -
8105 30 00 - atgriezumi un lūžņi   -
8105 90 00 - citādi   -
8106 00  Bismuts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8106 00 10 - neapstrādāts bismuts; atgriezumi un lūžņi; pulveri   -
8106 00 90 - citādi   -
8107  Kadmijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8107 20 00 - neapstrādāts kadmijs; pulveri   -
8107 30 00 - atgriezumi un lūžņi   -
8107 90 00 - citādi   -
8108  Titāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8108 20 00 - neapstrādāts titāns; pulveri   -
8108 30 00 - atgriezumi un lūžņi   -
8108 90 - citādi    
8108 90 30 -- stieņi, profili un stieples   -
8108 90 50 -- plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija   -
8108 90 60 -- caurules un caurulītes   -
8108 90 90 -- citādi   -
8109  Cirkonijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8109 20 00 - neapstrādāts cirkonijs; pulveri   -
8109 30 00 - atgriezumi un lūžņi   -
8109 90 00 - citādi   -
8110  Antimons un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8110 10 00 - neapstrādāts antimons; pulveri   -
8110 20 00 - atgriezumi un lūžņi   -
8110 90 00 - citādi   -
8111 00  Mangāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
  - neapstrādāts mangāns; atgriezumi un lūžņi; pulveri    
8111 00 11 -- neapstrādāts mangāns; pulveri   -
8111 00 19 -- atgriezumi un lūžņi   -
8111 00 90 - citādi   -
8112  Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs, niobijs, rēnijs, tallijs un izstrādājumi no šiem metāliem, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
  - berilijs    
8112 12 00 -- neapstrādāts; pulveri   -
8112 13 00 -- atgriezumi un lūžņi   -
8112 19 00 -- citādi   -
  - hroms    
8112 21 -- neapstrādāts; pulveri    
8112 21 10 --- sakausējumi ar niķeļa masas saturu vairāk par 10 %   -
8112 21 90 --- citādi   -
8112 22 00 -- atgriezumi un lūžņi   -
8112 29 00 -- citādi   -
  - tallijs    
8112 51 00 -- neapstrādāts; pulveri   -
8112 52 00 -- atgriezumi un lūžņi   -
8112 59 00 -- citādi   -
  - citādi    
8112 92 -- neapstrādāti; atgriezumi un lūžņi; pulveri    
8112 92 10 --- hafnijs   -
  --- niobijs; rēnijs; gallijs; indijs; vanādijs; germānijs    
8112 92 21 ---- atgriezumi un lūžņi   -
  ---- citādi    
8112 92 31 ----- niobijs; rēnijs   -
8112 92 81 ----- indijs   -
8112 92 89 ----- gallijs   -
8112 92 91 ----- vanādijs   -
8112 92 95 ----- germānijs   -
8112 99 -- citādi    
8112 99 20 --- hafnijs; germānijs   -
8112 99 30 --- niobijs; rēnijs   -
8112 99 70 --- gallijs; indijs; vanādijs   -
8113 00  Metālkeramika un tās izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus    
8113 00 20 - neapstrādāti   -
8113 00 40 - atgriezumi un lūžņi   -
8113 00 90 - citādi   -