Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                                      78. NODAĻA - SVINS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
Piezīme
1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:
a) Stieņi:
Rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot “saplacinātu apli” vai “modificētu taisnstūri”, kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas – taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot “modificētu taisnstūri”) šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.
b) Profili:
Rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.
c) Stieples:
Rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (arī kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot “saplacinātu apli” un “modificētu taisnstūri”, kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas – taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot “modificētu taisnstūri”) šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma.
d) Plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:
Plakani, rituļos satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti pozīcijā 7801) ar pilnu taisnstūra (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu, ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot “modificētu taisnstūri”), kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas – taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:
— taisnstūra (arī kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,
— jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.
Pozīcijā 7804 iekļautas arī plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šās apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.
e) Caurules un caurulītes:
Rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu un ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, apvalkotas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.
Piezīme par apakšpozīcijām
1. Šajā nodaļā “rafinēts svins” ir:
Metāls, kurā svina masas saturs ir vismaz 99,9 %, ar nosacījumu, ka jebkura cita elementa masas saturs nepārsniedz tabulā norādītās robežas:
Pārējie elementi
Elements Satura ierobežojums masas procentos
Ag  Sudrabs 0,02
As  Arsēns 0,005
Bi  Bismuts 0,05
Ca  Kalcijs 0,002
Cd  Kadmijs 0,002
Cu  Varš 0,08
Fe  Dzelzs 0,002
S  Sērs 0,002
Sb  Antimons 0,005
Sn  Alva 0,005
Zn  Cinks 0,002
Pārējie (piemēram, Te), katrs 0,001
KN kods Apraksts Mērvienība
7801  Neapstrādāts svins    
7801 10 00 - rafinēts svins   -
  - citāds    
7801 91 00 -- ar antimonu kā otru galveno elementu attiecībā uz masu   -
7801 99 -- citāds    
7801 99 10 --- rafinēšanai, ar sudraba masas saturu 0,02 % vai vairāk (jēlsvins lietņos)   -
7801 99 90 --- citāds   -
7802 00 00  Svina atkritumi un lūžņi   -
7804  Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina pulveri un plēksnes    
  - plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija    
7804 11 00 -- loksnes, sloksnes, lentes un folija, ne biezāka par 0,2 mm (bez jebkādas pamatnes)   -
7804 19 00 -- citādas   -
7804 20 00 - pulveri un plēksnes   -
7806 00  Citādi svina izstrādājumi    
7806 00 10 - konteineri ar svina pretradiācijas pārklājumu radioaktīvu materiālu transportēšanai un glabāšanai (Euratom)   -
7806 00 80 - citādi   -