Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

       62. NODAĻA - APĢĒRBA GABALI UN APĢĒRBA PIEDERUMI, KAS NAV ADĪTI VAI TAMBORĒTI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā ietverti tikai gatavie izstrādājumi no jebkura tekstilmateriāla, izņemot vatelīnu, bet ne adīti vai tamborēti izstrādājumi (izņemot pozīcijā 6212 minētos).
2. Šajā nodaļā neietilpst:
a) valkāts apģērbs un citi lietoti izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 6309, un
b) ortopēdiskie piederumi, ķirurģiskās jostas, bandāžas u. tml. (pozīcija 9021).
3. Pozīcijās 6203 un 6204:
a) termins “uzvalks” un “kostīms” nozīmē divu vai triju priekšmetu apģērbu komplektu, kuru virspuse izgatavota no vienāda (identiskā) auduma, kurā ietilpst:
— viena žakete vai kostīmjaka, kuras virspuse, izņemot piedurknes, sastāv no četriem vai vairāk gabaliem un kura paredzēta auguma augšdaļai; kā papildinājums tai var būt veste, kuras priekšpuse ir no tā paša auduma kā žaketes virspuse, bet mugurpuse no tāda paša auduma kā žaketes odere, un
— viens apģērba gabals, kas paredzēts ķermeņa lejasdaļai un kas var būt: garās bikses, pusgarās bikses vai īsās bikses (izņemot peldbikses), svārki vai bikšusvārki bez lencēm un krūšdaļas.
Visām uzvalka daļām jābūt no vienāda pinuma, veida, krāsas un sastāva auduma; tāpat tām jābūt vienota stila un atbilstoša vai savietojama lieluma. Atsevišķās uzvalka daļās var būt vīlēs iešūti ielaidumi no cita veida auduma.
Ja vairākas atsevišķas daļas paredzētas ķermeņa lejasdaļai (piemēram, divi garo bikšu pāri, garās un īsās bikses, svārki vai bikšusvārki un garās bikses), tad par uzvalka lejasdaļas sastāvdaļu tiek uzskatīts tikai viens garo bikšu pāris, sieviešu vai meiteņu kostīmos — svārki vai bikšusvārki, pārējie apģērba gabali jāskata atsevišķi.
“Uzvalks” attiecas uz šādiem komplektģērbiem neatkarīgi no tā, vai tie atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem vai neatbilst:
— dienas uzvalks, kas sastāv no taisnas žaketes (vizītsvārkiem) ar noapaļotām garām kroklocēm aizmugurē un svītrainām garajām biksēm,
— vakara uzvalks (fraka), parasti melns, ar neaizpogājamu, priekšpusē īsu žaketi, ar šaurām stērbelēm jeb frakastēm aizmugurē,
— smokings, kura žakete līdzīga parastajai žaketei, ar vizītsvārku stila žaketi (vairāk atsegta krekla priekšdaļa), bet ar spīdīgiem atlokiem no dabiskā vai mākslīgā zīda;
b) termins “ansamblis” nozīmē apģērbu komplektu (izņemot uzvalku un izstrādājumus, kas minēti 6207. un 6208. preču pozīcijā), kas sastāv no vairākiem priekšmetiem, izgatavots no vienāda (identiskā) auduma un kas sagatavots mazumtirdzniecībai, kurā ietilpst:
— viens apģērba priekšmets, kas paredzēts ķermeņa augšdaļai, izņemot vestes, kas var būt arī otrs augšģērba gabals,
— viens vai divi dažādi apģērba priekšmeti, kas paredzēti ķermeņa lejasdaļai, un sastāv no garajām biksēm, kombinezona ar krūšdaļu un lencēm (dungriņiem), pusgarajām biksēm, īsajām biksēm (izņemot peldbikses), svārkiem (brunčiem) vai bikšusvārkiem.
Visām ansambļa daļām jābūt no vienāda pinuma, veida, krāsas un sastāva auduma; tāpat tām jāatbilst vienam vai savstarpēji savietojamiem lielumiem. Termins “ansamblis” neattiecas uz treniņtērpiem vai slēpošanas kostīmiem, kas minēti pozīcijā 6211.
4. Pozīcijā 6209:
a) “mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi” ir izstrādājumi bērniem augumā līdz 86 cm, kā arī autiņi;
b) izstrādājumus, ko var ierindot gan pozīcijā 6209, gan citās šās nodaļas pozīcijās, klasificē pozīcijā 6209.
5. Apģērba gabalus, ko var ietvert gan pozīcijā 6210, gan citās šās nodaļas pozīcijās, izņemot pozīciju 6209, klasificē pozīcijā 6210.
6. Pozīcijā 6211 “slēpošanas kostīmi” ir apģērba gabali vai apģērba gabalu komplekti, kuru izskats un materiāls liecina, ka tie paredzēti galvenokārt distanču vai kalnu slēpošanai. Tie sastāv no:
a) slēpošanas kombinezona, t. i., vienpriekšmeta apģērba gabala, kas apvieno augšdaļu un lejasdaļu; kombinezonam var būt gan piedurknes un apkakle, gan kabatas vai pēdsloksnes; vai
b) “slēpošanas ansambļa”, t. i., 2 vai 3 priekšmetu komplekta, kas sagatavots mazumtirdzniecībai un kurā ietilpst:
— anoraks, vējjaka vai tamlīdzīgs apģērba gabals ar rāvējslēdzēju; var būt papildināts ar vesti, un
— viens pāris garo bikšu, kas var būt augstākas par jostasvietu, viens pāris pusgaro bikšu vai viens kombinezons ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi).
“Slēpošanas ansamblis” var sastāvēt arī no kombinezona, kas līdzīgs a) apakšpunktā minētajam, ar stepētu vesti, ko velk virs kombinezona.
Visām “slēpošanas ansambļa” daļām jābūt no auduma ar vienādu pinumu, veidu un sastāvu, vienādā krāsā vai dažādā krāsā; tāpat tām jāatbilst vienam vai savstarpēji savietojamiem lielumiem.
7. Kvadrātveida vai gandrīz kvadrātveida šalles un tamlīdzīgus izstrādājumus, kam neviena mala nepārsniedz 60 cm, klasificē kā lakatus pozīcijā 6213. Lakatus, kuriem kādas malas garums pārsniedz 60 cm, klasificē pozīcijā 6214.
8. Šās nodaļas apģērba gabalus, kuru aizdare ir no kreisās puses uz labo, klasificē kā vīriešu vai zēnu apģērba gabalus; tos, kuru aizdare ir no labās puses uz kreiso – kā sieviešu vai meiteņu apģērba gabalus. Šie nosacījumi nav spēkā, ja ģērbu piegriezums skaidri norāda, kuram dzimumam tas paredzēts.
Apģērba gabalus, kuru piederība pie vīriešu vai zēnu un sieviešu vai meiteņu ģērbiem nav nosakāma, klasificē atbilstīgi attiecīgajām sieviešu vai meiteņu apģērba gabalu pozīcijām.
9. Izstrādājumi, kas minēti šajā nodaļā, var būt izgatavoti no metāla pavediena.
Papildu piezīmes
1. Lai izstrādājumu varētu klasificēt kā ansambli saskaņā ar šās nodaļas 3. piezīmes b) apakšpunktu, visām ansambļa sastāvdaļām jābūt izgatavotām no viena identiska auduma atbilstīgi turpmāk minētajiem nosacījumiem.
Šādā nolūkā izmantotā drāna var būt nebalināta, balināta, krāsota, izgatavota no dažādu krāsu pavedieniem vai apdrukāta.
Apģērbu komplekts nav uzskatāms par ansambli, ja tā daļas ir izgatavotas no dažādām drānām; šis nosacījums ir spēkā arī tad, ja atšķiras tikai apģērba gabalu krāsa.
Visas ansambļa sastāvdaļas jāpiegādā kopā kā viens mazumtirdzniecības komplekts. Katras sastāvdaļas atsevišķs iesaiņojums vai marķējums neietekmē ansambļa klasifikāciju.
2. Pozīcijā 6209 un 6216 iekļauj ar plastmasu vai gumiju impregnētus, piesūcinātus, apvilktus vai pārklātus cimdus, pirkstaiņus un dūraiņus, pat ja tie ir:
— izgatavoti no pozīcijā 5903 vai 5906 minētiem audumiem (izņemot trikotāžu), kas impregnēti, piesūcināti, apvilkti vai pārklāti ar plastmasu vai gumiju, vai
— izgatavoti no neimpregnētiem, neapvilktiem vai nepārklātiem audumiem (izņemot trikotāžu) un pēc tam impregnēti, piesūcināti, apvilkti vai pārklāti ar plastmasu vai gumiju.
Ja tekstilaudums (izņemot trikotāžu) paredzēts vienīgi stiprināšanai, tad cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, kas impregnēti, apvilkti vai pārklāti ar porainu plastmasu vai porainu gumiju, ietilpst 39. vai 40. nodaļā, pat ja tie ir izgatavoti no neimpregnētiem, neapvilktiem un nepārklātiem audumiem (izņemot trikotāžu) un pēc tam impregnēti, apvilkti vai pārklāti ar porainu plastmasu vai porainu gumiju (59. nodaļas 2. piezīmes a) punkta 5. apakšpunkts un 4. piezīmes pēdējā rindkopa).
KN kods Apraksts Mērvienība
6201  Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6203 minētos    
  - mēteļi, lietusmēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi    
6201 11 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6201 12 -- no kokvilnas    
6201 12 10 --- viena apģērba gabala svars nepārsniedz 1 kg   p/st
6201 12 90 --- viena apģērba gabala svars pārsniedz 1 kg   p/st
6201 13 -- no ķīmiskajām šķiedrām    
6201 13 10 --- viena apģērba gabala svars nepārsniedz 1 kg   p/st
6201 13 90 --- viena apģērba gabala svars pārsniedz 1 kg   p/st
6201 19 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - citādi    
6201 91 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6201 92 00 -- no kokvilnas   p/st
6201 93 00 -- no ķīmiskajām šķiedrām   p/st
6201 99 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
6202  Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6204 minētos    
  - mēteļi, lietusmēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi    
6202 11 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6202 12 -- no kokvilnas    
6202 12 10 --- viena apģērba gabala svars nepārsniedz 1 kg   p/st
6202 12 90 --- viena apģērba gabala svars pārsniedz 1 kg   p/st
6202 13 -- no ķīmiskajām šķiedrām    
6202 13 10 --- viena apģērba gabala svars nepārsniedz 1 kg   p/st
6202 13 90 --- viena apģērba gabala svars pārsniedz 1 kg   p/st
6202 19 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - citādi    
6202 91 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6202 92 00 -- no kokvilnas   p/st
6202 93 00 -- no ķīmiskajām šķiedrām   p/st
6202 99 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
6203  Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses)    
  - uzvalki    
6203 11 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6203 12 00 -- no sintētiskajām šķiedrām   p/st
6203 19 -- no citiem tekstilmateriāliem    
6203 19 10 --- no kokvilnas   p/st
6203 19 30 --- no mākslīgajām šķiedrām   p/st
6203 19 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - ansambļi    
6203 22 -- no kokvilnas    
6203 22 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 22 80 --- citādi   p/st
6203 23 -- no sintētiskajām šķiedrām    
6203 23 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 23 80 --- citādi   p/st
6203 29 -- no citiem tekstilmateriāliem    
  --- no mākslīgajām šķiedrām    
6203 29 11 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 29 18 ---- citādi   p/st
6203 29 30 --- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6203 29 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - žaketes un bleizeri    
6203 31 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6203 32 -- no kokvilnas    
6203 32 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 32 90 --- citādi   p/st
6203 33 -- no sintētiskajām šķiedrām    
6203 33 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 33 90 --- citādi   p/st
6203 39 -- no citiem tekstilmateriāliem    
  --- no mākslīgajām šķiedrām    
6203 39 11 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 39 19 ---- citādi   p/st
6203 39 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses    
6203 41 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem    
6203 41 10 --- garās bikses un pusgarās bikses   p/st
6203 41 30 --- kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi)   p/st
6203 41 90 --- citādi   p/st
6203 42 -- no kokvilnas    
  --- garās bikses un pusgarās bikses    
6203 42 11 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
  ---- citādas    
6203 42 31 ----- no denīma   p/st
6203 42 33 ----- no velveta ar grieztām plūksnām   p/st
6203 42 35 ----- citādas   p/st
  --- kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi)    
6203 42 51 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 42 59 ---- citādi   p/st
6203 42 90 --- citādi   p/st
6203 43 -- no sintētiskajām šķiedrām    
  --- garās bikses un pusgarās bikses    
6203 43 11 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 43 19 ---- citādas   p/st
  --- kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi)    
6203 43 31 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 43 39 ---- citādi   p/st
6203 43 90 --- citādi   p/st
6203 49 -- no citiem tekstilmateriāliem    
  --- no mākslīgajām šķiedrām    
  ---- garās bikses un pusgarās bikses    
6203 49 11 ----- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 49 19 ----- citādas   p/st
  ---- kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi)    
6203 49 31 ----- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6203 49 39 ----- citādi   p/st
6203 49 50 ---- citādi   p/st
6203 49 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
6204  Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus)    
  - kostīmi    
6204 11 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6204 12 00 -- no kokvilnas   p/st
6204 13 00 -- no sintētiskajām šķiedrām   p/st
6204 19 -- no citiem tekstilmateriāliem    
6204 19 10 --- no mākslīgajām šķiedrām   p/st
6204 19 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - ansambļi    
6204 21 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6204 22 -- no kokvilnas    
6204 22 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 22 80 --- citādi   p/st
6204 23 -- no sintētiskajām šķiedrām    
6204 23 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 23 80 --- citādi   p/st
6204 29 -- no citiem tekstilmateriāliem    
  --- no mākslīgajām šķiedrām    
6204 29 11 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 29 18 ---- citādi   p/st
6204 29 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - žaketes un bleizeri    
6204 31 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6204 32 -- no kokvilnas    
6204 32 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 32 90 --- citādas   p/st
6204 33 -- no sintētiskajām šķiedrām    
6204 33 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 33 90 --- citādas   p/st
6204 39 -- no citiem tekstilmateriāliem    
  --- no mākslīgajām šķiedrām    
6204 39 11 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 39 19 ---- citādas   p/st
6204 39 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - kleitas    
6204 41 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6204 42 00 -- no kokvilnas   p/st
6204 43 00 -- no sintētiskajām šķiedrām   p/st
6204 44 00 -- no mākslīgajām šķiedrām   p/st
6204 49 -- no citiem tekstilmateriāliem    
6204 49 10 --- no zīda vai no zīda atkritumiem   p/st
6204 49 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - svārki un bikšusvārki    
6204 51 00 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6204 52 00 -- no kokvilnas   p/st
6204 53 00 -- no sintētiskajām šķiedrām   p/st
6204 59 -- no citiem tekstilmateriāliem    
6204 59 10 --- no mākslīgajām šķiedrām   p/st
6204 59 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses    
6204 61 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem    
6204 61 10 --- garās bikses un pusgarās bikses   p/st
6204 61 85 --- citādas   p/st
6204 62 -- no kokvilnas    
  --- garās bikses un pusgarās bikses    
6204 62 11 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
  ---- citādas    
6204 62 31 ----- no denīma   p/st
6204 62 33 ----- no velveta ar grieztām plūksnām   p/st
6204 62 39 ----- citādas   p/st
  --- kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi)    
6204 62 51 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 62 59 ---- citādi   p/st
6204 62 90 --- citādas   p/st
6204 63 -- no sintētiskajām šķiedrām    
  --- garās bikses un pusgarās bikses    
6204 63 11 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 63 18 ---- citādas   p/st
  --- kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi)    
6204 63 31 ---- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 63 39 ---- citādi   p/st
6204 63 90 --- citādi   p/st
6204 69 -- no citiem tekstilmateriāliem    
  --- no mākslīgajām šķiedrām    
  ---- garās bikses un pusgarās bikses    
6204 69 11 ----- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 69 18 ----- citādas   p/st
  ---- kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi)    
6204 69 31 ----- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   p/st
6204 69 39 ----- citādi   p/st
6204 69 50 ---- citādi   p/st
6204 69 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
6205  Vīriešu vai zēnu virskrekli    
6205 20 00 - no kokvilnas   p/st
6205 30 00 - no ķīmiskajām šķiedrām   p/st
6205 90 - no citiem tekstilmateriāliem    
6205 90 10 -- no linu vai rāmiju šķiedras   p/st
6205 90 80 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
6206  Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes    
6206 10 00 - no zīda vai no zīda atkritumiem   p/st
6206 20 00 - no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6206 30 00 - no kokvilnas   p/st
6206 40 00 - no ķīmiskajām šķiedrām   p/st
6206 90 - no citiem tekstilmateriāliem    
6206 90 10 -- no linu vai rāmiju šķiedras   p/st
6206 90 90 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
6207  Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citādi apakškrekli, īsās un garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi    
  - garās un īsās apakšbikses    
6207 11 00 -- no kokvilnas   p/st
6207 19 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - naktskrekli un pidžamas [vīriešiem]    
6207 21 00 -- no kokvilnas   p/st
6207 22 00 -- no ķīmiskajām šķiedrām   p/st
6207 29 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - citādi    
6207 91 00 -- no kokvilnas   -
6207 99 -- no citiem tekstilmateriāliem    
6207 99 10 --- no ķīmiskajām šķiedrām   -
6207 99 90 --- no citiem tekstilmateriāliem   -
6208  Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi    
  - kombinē un apakšsvārki    
6208 11 00 -- no ķīmiskajām šķiedrām   p/st
6208 19 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - naktskrekli un pidžamas [sievietēm]    
6208 21 00 -- no kokvilnas   p/st
6208 22 00 -- no ķīmiskajām šķiedrām   p/st
6208 29 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   p/st
  - citādi    
6208 91 00 -- no kokvilnas   -
6208 92 00 -- no ķīmiskajām šķiedrām   -
6208 99 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   -
6209  Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi    
6209 20 00 - no kokvilnas   -
6209 30 00 - no sintētiskajām šķiedrām   -
6209 90 - no citiem tekstilmateriāliem    
6209 90 10 -- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   -
6209 90 90 -- no citiem tekstilmateriāliem   -
6210  Apģērba gabali, kas izgatavoti no pozīcijā 5602, 5603, 5903, 5906 vai 5907 minētajiem materiāliem    
6210 10 - no pozīcijā 5602 vai 5603 minētajiem materiāliem    
6210 10 10 -- no pozīcijā 5602 minētajiem materiāliem   -
  -- no pozīcijā 5603 minētajiem materiāliem    
6210 10 92 --- Vienreizlietojami virsvalki, kurus pacienti vai ķirurgi izmanto ķirurģisko procedūru laikā   -
6210 10 98 --- citādi   -
6210 20 00 - citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 620111–620119   p/st
6210 30 00 - citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 620211–620219   p/st
6210 40 00 - citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali   -
6210 50 00 - citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali   -
6211  Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi un peldkostīmi; citādi apģērba gabali    
  - peldkostīmi un peldbikses    
6211 11 00 -- vīriešu vai zēnu   p/st
6211 12 00 -- sieviešu vai meiteņu   p/st
6211 20 00 - slēpošanas kostīmi   p/st
  - citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali    
6211 32 -- no kokvilnas    
6211 32 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   -
  --- oderēti treniņtērpi    
6211 32 31 ---- ar virspusi no viena vienāda auduma   p/st
  ---- citādi    
6211 32 41 ----- augšdaļas   p/st
6211 32 42 ----- apakšējās daļas   p/st
6211 32 90 --- citādi   -
6211 33 -- no ķīmiskajām šķiedrām    
6211 33 10 --- darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām   -
  --- oderēti treniņtērpi    
6211 33 31 ---- ar virspusi no viena vienāda auduma   p/st
  ---- citādi    
6211 33 41 ----- augšdaļas   p/st
6211 33 42 ----- apakšējās daļas   p/st
6211 33 90 --- citādi   -
6211 39 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   -
  - citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali    
6211 42 -- no kokvilnas    
6211 42 10 --- priekšauti, kombinezoni, virsvalki un citādi apģērbi darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām (derīgi vai nederīgi lietošanai sadzīvē)   -
  --- oderēti treniņtērpi    
6211 42 31 ---- ar virspusi no viena vienāda auduma   p/st
  ---- citādi    
6211 42 41 ----- augšdaļas   p/st
6211 42 42 ----- apakšējās daļas   p/st
6211 42 90 --- citādi   -
6211 43 -- no ķīmiskajām šķiedrām    
6211 43 10 --- priekšauti, kombinezoni, virsvalki un citādi apģērbi darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām (derīgi vai nederīgi lietošanai sadzīvē)   -
  --- oderēti treniņtērpi    
6211 43 31 ---- ar virspusi no viena vienāda auduma   p/st
  ---- citādi    
6211 43 41 ----- augšdaļas   p/st
6211 43 42 ----- apakšējās daļas   p/st
6211 43 90 --- citādi   -
6211 49 00 -- no citiem tekstilmateriāliem   -
6212  Krūšturi, zeķturi, korsetes, bikšturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī no trikotāžas    
6212 10 - krūšturi    
6212 10 10 -- mazumtirdzniecībai sagatavoti krūštura un biksīšu komplekti   p/st
6212 10 90 -- citādi   p/st
6212 20 00 - zeķturi un zeķturbikses   p/st
6212 30 00 - krūšturkorsetes   p/st
6212 90 00 - citādi   -
6213  Kabatlakati    
6213 20 00 - no kokvilnas   p/st
6213 90 00 - no citiem tekstilmateriāliem   p/st
6214  Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi    
6214 10 00 - no zīda vai no zīda atkritumiem   p/st
6214 20 00 - no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem   p/st
6214 30 00 - no sintētiskajām šķiedrām   p/st
6214 40 00 - no mākslīgajām šķiedrām   p/st
6214 90 00 - no citiem tekstilmateriāliem   p/st
6215  Kaklasaites, tauriņi un kravates    
6215 10 00 - no zīda vai no zīda atkritumiem   p/st
6215 20 00 - no ķīmiskajām šķiedrām   p/st
6215 90 00 - no citiem tekstilmateriāliem   p/st
6216 00 00  Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)   pa
6217  Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212    
6217 10 00 - piederumi   -
6217 90 00 - daļas   -