Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                   60. NODAĻA - ADĪTAS VAI TAMBORĒTAS DRĀNAS
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) tamborētas mežģīnes, kas minētas pozīcijā 5804;
b) adītas vai tamborētas etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 5807; un
c) 59. nodaļā minētās impregnētās, apvalkotās, pārklātās vai laminētās adītas vai tamborētas drānas; plūksnotās adītas vai tamborētas drānas, impregnētas, apvalkotas, pārklātas vai laminētas tomēr klasificējamas pozīcijā 6001.
2. Šajā nodaļā ietilpst arī audumi no metāla pavediena, kurus izmanto apģērbā kā rotājumu vai tamlīdzīgiem mērķiem.
3. Visā nomenklatūrā norāde “adīti vai tamborēti izstrādājumi” attiecas arī uz sašūtiem izstrādājumiem, kuros cilpdūrieni veidoti ar tekstilpavedienu.
Piezīme par apakšpozīcijām
1. Apakšpozīcija 6005 35 attiecas uz polietilēna monopavediena vai poliestera daudzpavedienu audumiem, kuru svars nav mazāks par 30 g/m2 un nepārsniedz 55 g/m2, kuru sieta acu izmērs nav mazāks par 20 acīm/cm2 un nepārsniedz 100 acis/cm2, un kuri ir
impregnēti vai pārklāti ar alfa-cipermetrīnu (ISO), hlorfenapiru (ISO), deltametrīnu (INN, ISO), lambda-cihalotrīnu (ISO), permetrīnu (ISO) vai pirimifos-metilu (ISO).

 

KN kodsAprakstsMērvienība
6001Plūksnotas trikotāžas drānas, ieskaitot audumus ar garām plūksnām un frotē audumus  
6001 10 00- drānas ar garām plūksnām -
 - drānas ar cilpainām plūksnām  
6001 21 00-- no kokvilnas -
6001 22 00-- no ķīmiskajām šķiedrām -
6001 29 00-- no citiem tekstilmateriāliem -
 - citādi  
6001 91 00-- no kokvilnas -
6001 92 00-- no ķīmiskajām šķiedrām -
6001 99 00-- no citiem tekstilmateriāliem -
6002Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm, kurās ir 5 % no svara vai vairāk elastīgo pavedienu vai gumijas pavedienu, izņemot pozīcijā 6001 minētās  
6002 40 00- kurās elastīgo pavedienu ir 5 % no svara vai vairāk, bet gumijas pavedienu nav -
6002 90 00- citādas -
6003Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm, izņemot pozīcijā 6001 vai 6002 minētās  
6003 10 00- no vilnas vai smalkas spalvas -
6003 20 00- no kokvilnas -
6003 30- no sintētiskajām šķiedrām  
6003 30 10-- rašelmežģīnes -
6003 30 90-- citādas -
6003 40 00- no mākslīgajām šķiedrām -
6003 90 00- citādas -
6004Trikotāžas drānas, platākas par 30 cm, kurās ir 5 % no svara vai vairāk elastīgo pavedienu vai gumijas pavedienu, izņemot pozīcijā 6001 minētās  
6004 10 00- kurās elastīgo pavedienu ir 5 % no svara vai vairāk, bet gumijas pavedienu nav -
6004 90 00- citādas -
6005Drānas šķēradījumā (arī ar trešu adīšanas mašīnām izgatavotie), izņemot pozīcijās 6001–6004 minētos  
 - no kokvilnas  
6005 21 00-- nebalinātas vai balinātas -
6005 22 00-- krāsotas -
6005 23 00-- no dažādu krāsu dzijām -
6005 24 00-- apdrukātas -
 - no sintētiskajām šķiedrām  
6005 35 00-- audumi, kas minēti šīs nodaļas 1. piezīmē par apakšpozīcijām -
6005 36 00-- citādi, nebalināti vai balināti -
6005 37 00-- citādi, krāsoti -
6005 38 00-- citādi, no dažādu krāsu pavedieniem -
6005 39 00-- citādi, apdrukāti -
 - no mākslīgajām šķiedrām  
6005 41 00-- nebalinātas vai balinātas -
6005 42 00-- krāsotas -
6005 43 00-- no dažādu krāsu dzijām -
6005 44 00-- apdrukātas -
6005 90- citādi  
6005 90 10-- no vilnas vai smalkas spalvas -
6005 90 90-- citādi -
6006Citādas trikotāžas drānas  
6006 10 00- no vilnas vai smalkas spalvas -
 - no kokvilnas  
6006 21 00-- nebalinātas vai balinātas -
6006 22 00-- krāsotas -
6006 23 00-- no dažādu krāsu dzijām -
6006 24 00-- apdrukātas -
 - no sintētiskajām šķiedrām  
6006 31 00-- nebalinātas vai balinātas -
6006 32 00-- krāsotas -
6006 33 00-- no dažādu krāsu dzijām -
6006 34 00-- apdrukātas -
 - no mākslīgajām šķiedrām  
6006 41 00-- nebalinātas vai balinātas -
6006 42 00-- krāsotas -
6006 43 00-- no dažādu krāsu dzijām -
6006 44 00-- apdrukātas -
6006 90 00- citādas -