Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

59. NODAĻA - IMPREGNĒTI, PIESŪCINĀTI, APVILKTI, PĀRKLĀTI VAI LAMINĒTI TEKSTILMATERIĀLI; RŪPNIECĪBĀ IZMANTOJAMI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI
Piezīmes
1. Ja vien konteksts nenosaka citādi, tad šajā nodaļā “audumi” ir tikai tie austi audumi, kas minēti 50.–55. nodaļā un pozīcijā 5803 un 5806, pītas lentes un apdares materiāli gabalos, kas minēti pozīcijā 5808, un trikotāžas drānas, kas minētas pozīcijās 6002–6006.
2. Pozīcijā 5903 ietilpst:
a) tekstilmateriāli, kas impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu, neatkarīgi no to viena kvadrātmetra svara vai plastmasas īpašībām (blīva vai poraina), izņemot:
1) drānas, kurās impregnējumu vai pārklājumu nevar redzēt ar neapbruņotu aci (parasti 50.–55., 58. vai 60. nodaļa); piemērojot šo noteikumu, radušās krāsu izmaiņas nav jāņem vērā;
2) izstrādājumus, kurus 15–30 °C temperatūrā nesalaužot nevar ar rokām apliekt cilindram, kura diametrs ir 7 mm (parasti 39. nodaļa);
3) izstrādājumus, kuros tekstildrāna pilnīgi iestrādāta plastmasā vai pilnīgi apvalkota vai pārklāta ar plastmasu no abām pusēm, ja šādu pārklājumu var saskatīt ar neapbruņotu aci, neņemot vērā krāsas izmaiņas (39. nodaļa);
4) drānas, kas daļēji apvalkotas vai daļēji pārklātas ar plastmasu un uz kurām ir šādā veidā iegūti zīmējumi (parasti 50.–55., 58. vai 60. nodaļa);
5) porainas plastmasas plāksnes, loksnes vai lentes apvienojumā ar tekstildrānu, ja tekstildrāna lietota tikai nostiprinājumam (39. nodaļa), vai
6) tekstilizstrādājumus, kas minēti pozīcijā 5811;
b) audumi, kas izgatavoti no dzijas, lentēm vai tamlīdzīgiem materiāliem un kas impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti ar plastmasu vai plastmasas aizsargslāni, un minēti pozīcijā 5604.
3. Pozīcijā 5905 “tekstilmateriālu sienu pārklājumi” ir izstrādājumi ruļļos, ar platumu ne mazāk kā 45 cm un kas paredzēti sienu vai griestu apdarei un sastāv no tekstilmateriāla virsmas, kas piestiprināta pamatnei vai apstrādāta no kreisās puses (impregnēta vai ar līmes slāni).
Šajā pozīcijā tomēr neietilpst sienu pārklājumi ar tekstila pūkām un putekļiem, kas piestiprināti tieši uz papīra pamatnes (pozīcija 4814) vai tieši uz tekstilmateriāla pamatnes (parasti pozīcija 5907).
4. Pozīcijā 5906 “gumijoti tekstilmateriāli” ir:
a) tekstilmateriāli, kas impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti vai laminēti ar gumiju:
— ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 1 500 g/m2; vai
— ar virsmas blīvumu vairāk nekā 1 500 g/m2 un kurā tekstilmateriāla ir vairāk par 50 % no svara;
b) audumi no dzijas, lentēm vai tamlīdzīgiem materiāliem, kas impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti ar gumiju vai gumijas aizsargslāni un kuri minēti pozīcijā 5604, un
c) audumi no paralēliem tekstilpavedieniem, kas aglomerēti ar gumiju, neatkarīgi no to viena kvadrātmetra (m2) masas.
Šajā pozīcijā tomēr neietilpst porainās gumijas plāksnes, loksnes vai lentes apvienojumā ar tekstildrānu, ja tekstildrāna lietota tikai nostiprināšanai (40. nodaļa), kā arī tekstilizstrādājumi, kas minēti pozīcijā 5811.
5. Pozīcijā 5907 neietilpst:
a) drānas, kurās impregnējumu vai pārklājumu nevar redzēt ar neapbruņotu aci (parasti 50.–55., 58. vai 60. nodaļa); piemērojot šo noteikumu, radušās krāsu izmaiņas nav jāņem vērā;
b) drānas ar zīmējumiem (izņemot apgleznotus audeklus teātra dekorācijām, mākslas studiju prospektus vai tamlīdzīgus izstrādājumus);
c) drānas, kas daļēji pārklātas ar pūkām (flokdrukājums), putekļiem, korķa pulveri vai tamlīdzīgiem materiāliem un uz kurām ir šādā veidā iegūti zīmējumi; šajā pozīcijā tomēr iekļaujamas drānas ar plūksnojuma imitāciju;
d) drānas, kas apstrādātas ar vielām, kam piemīt cietes īpašības;
e) koksne, kas pielīmēta tekstilmateriāla pamatnei (pozīcija 4408);
f) dabisks vai mākslīgs abrazīvs pulveris vai granulas uz tekstilmateriāla pamatnes (pozīcija 6805);
g) aglomerēta vai reģenerēta vizla uz tekstilmateriāla pamatnes (pozīcija 6814); un
h) metāla folija uz tekstilmateriāla pamatnes (vispārīgi sadaļa XIV vai XV).
6. Pozīcijā 5910 neietilpst:
a) transmisijas vai konveijera dzensiksnas no tekstilmateriāliem ar platumu mazāk nekā 3 mm, vai
b) dzensiksnas vai transportieru lentes no tekstildrānām, kas impregnētas, pārklātas vai laminētas ar gumiju, vai arī kas izgatavotas no tekstilpavedieniem vai korda, kas impregnēts, apvalkots, pārklāts vai caurslāņots ar gumiju (pozīcija 4010).
7. Pozīcijā 5911 ietilpst šādas preces, kas nav ietvertas nevienā citā XI sadaļas pozīcijā:
a) tekstilizstrādājumi gabalos, kas sagriezti līdz vajadzīgajam garumam vai vienkārši sagriezti taisnstūra (ieskaitot kvadrātu) formā, izņemot tādus produktus, kuriem piemīt pozīcijās 5908–5910 minēto produktu īpašības, proti:
— tekstilmateriāli, tūba un filcs un austi audumi ar tūbas un filca padrēbi, kas pārklāti vai laminēti ar gumiju, ādu vai citu materiālu, ko parasti lieto adatlentēm, un tamlīdzīgi audumi citām tehniskām vajadzībām, arī šauri samta audumi, kas impregnēti ar gumiju un ko lieto aušanas darbvārpstu pārklāšanai (aušanas veltņi);
— sietaudums;
— filtraudums eļļas presēm vai tamlīdzīgām ierīcēm, no tekstilmateriāla vai cilvēku matiem;
— gludi austi tekstilaudumi ar daudzkāršiem šķēru vai audu pavedieniem, savelti vai nesavelti, impregnēti vai neimpregnēti, pārklāti vai nepārklāti, ko parasti lieto dažādos mehānismos un mašīnās vai citām tehniskām vajadzībām;
— ar metālu stiegroti tekstilmateriāli tehniskām vajadzībām;
— kords, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, pārklāti vai nepārklāti, impregnēti neimpregnēti, stiegroti ar metālu vai nestiegroti, ko parasti lieto rūpniecībā iepakošanai vai eļļošanai;
b) tekstilizstrādājumi (izņemot pozīcijās 5908–5910 minētos) tehniskām vajadzībām (piemēram, tekstilmateriāli un tūba, nepārtraukti (gredzenveida), vai ar savienotājelementiem, ko lieto papīra ražošanas vai tamlīdzīgās mašīnās (piemēram, celulozes vai azbestcementa ražošanā) kā starplikas, paplākšņi, pulēšanas diski un citādas mehānismu detaļas).

 

KN kodsAprakstsMērvienība
5901Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; sagatavots (iepriekš apstrādāts) audekls gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilmateriāli, ko parasti lieto cepuru pamatnēm  
5901 10 00- tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem m2
5901 90 00- citādas m2
5902Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem  
5902 10- no neilona vai no citādiem poliamīdiem  
5902 10 10-- impregnēti ar gumiju m2
5902 10 90-- citādi m2
5902 20- no poliesteriem  
5902 20 10-- impregnēti ar gumiju m2
5902 20 90-- citādi m2
5902 90- citādi  
5902 90 10-- impregnēti ar gumiju m2
5902 90 90-- citādi m2
5903Tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos, impregnēti, piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām  
5903 10- ar poli (vinilhlorīdu)  
5903 10 10-- impregnētas m2
5903 10 90-- apvalkotas, pārklātas vai laminētas m2
5903 20- ar poliuretānu  
5903 20 10-- impregnētas m2
5903 20 90-- apvalkotas, pārklātas vai laminētas m2
5903 90- citādas  
5903 90 10-- impregnētas m2
 -- apvalkotas, pārklātas vai laminētas  
5903 90 91--- ar celulozes atvasinājumiem vai citādām plastmasām, turklāt audums veido labējo pusi m2
5903 90 99--- citādas m2
5904Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas segumi ar tekstilmateriāla pamatni, pēc formas piegriezti vai nepiegriezti  
5904 10 00- linolejs m2
5904 90 00- citādi m2
5905 00Tapetes no tekstilmateriāliem  
5905 00 10- no paralēliem dzijas pavedieniem, kas piestiprināti jebkura materiāla pamatnei -
 - citādi  
5905 00 30-- no liniem -
5905 00 50-- no džutas -
5905 00 70-- no ķīmiskajām šķiedrām -
5905 00 90-- citādi -
5906Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautās  
5906 10 00- līmlentes, ar platumu ne vairāk kā 20 cm -
 - citādas  
5906 91 00-- trikotāžas -
5906 99-- citādas  
5906 99 10--- drānas, kas minētas šās nodaļas 4. piezīmes c) apakšpunktā -
5906 99 90--- citādas -
5907 00 00Tekstilmateriāli, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi m2
5908 00 00Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti -
5909 00Tekstilmateriālu šļūtenes un tamlīdzīgas tekstilmateriālu caurules ar oderējumu vai bez tā, ar stiegrojumu vai bez tā un citu materiālu piederumiem vai bez tiem  
5909 00 10- no sintētiskajām šķiedrām -
5909 00 90- no citiem tekstilmateriāliem -
5910 00 00Transmisijas siksnas, transportieru lentes vai dzensiksnas no tekstilmateriāliem, kas ir vai nav impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām vai stiprināti ar metālu vai citu materiālu -
5911Tekstilizstrādājumi un izstrādājumi tehniskām vajadzībām, kas minēti šās nodaļas 7. piezīmē  
5911 10 00- audumi, tūba un filcs un audumi ar tūbas un filca padrēbi, kas pārklāti vai laminēti ar gumiju, ādu vai citu materiālu un ko parasti lieto adatlentēm, un tamlīdzīgas drānas citām tehniskām vajadzībām, arī šauri samta audumi, kas impregnēti ar gumiju un ko lieto aušanas darbvārpstu pārklāšanai (aušanas veltņi) -
5911 20 00- sietaudums, apdarināts vai neapdarināts -
 - tekstilmateriāli un tūba, nepārtraukti (gredzenveida) vai ar savienotājelementiem, ko lieto papīra ražošanas vai tamlīdzīgās mašīnās (piemēram, celulozes vai azbestcementa ražošanā)  
5911 31-- ar virsmas blīvumu mazāk nekā 650 g/m²  
 --- no zīda vai no ķīmiskajām šķiedrām  
5911 31 11---- audumi, ko lieto papīra ražošanas mašīnās (piemēram, formēšanas audumi) m2
5911 31 19---- citādas -
5911 31 90--- no citiem tekstilmateriāliem -
5911 32-- ar virsmas blīvumu 650 g/m² vai vairāk  
 --- no zīda vai no ķīmiskajām šķiedrām  
5911 32 11---- audumi ar adatota filca kārtu, kurus izmanto papīra ražošanas masīnās (piemēram, presēts filcs) m2
5911 32 19---- citādas m2
5911 32 90--- no citiem tekstilmateriāliem -
5911 40 00- filtraudumi eļļas presēm vai tamlīdzīgām ierīcēm, arī no cilvēku matiem -
5911 90- citādi  
5911 90 10-- no tūbas un filca -
 -- citādi  
5911 90 91--- pašlīmējošas apaļas pulēšanas ripas, kuras izmanto pusvadītāju sagatavju ražošanai -
5911 90 99--- citādas -