Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

58. NODAĻA - SPECIĀLI AUDUMI; AUDUMI AR ŠŪTĀM PLŪKSNĀM; MEŽĢĪNES; GOBELĒNI; APDARES MATERIĀLI; IZŠUVUMI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst impregnētie, pārklātie vai laminētie audumi, kas minēti 59. nodaļas 1. piezīmē, kā arī pārējie 59. nodaļas izstrādājumi.
2. Pozīcijā 5801 ietilpst arī audumi ar audu pavedienu plūksnojumu, kam neapgrieztā stadijā vēl nav stāvoša plūksnojuma.
3. Pozīcijā 5803 “pārviju pinuma (ažūra) audumi” ir audumi, kuru šķērus pilnībā vai daļēji veido pamatdiegi un krustpavedieni, kas krusto pamatdiegus pusapgriezienā, pilnā apgriezienā vai vairāk, veidojot cilpas, caur kurām iet audu pavedieni.
4. Pozīcijā 5804 neietilpst mezgloti auklu, tauvu vai virvju tīkli, kas minēti pozīcijā 5608.
5. Pozīcijā 5806 “šauri austi audumi” ir:
a) audumi, kas nav platāki par 30 cm un kas tādā platumā jau austi, vai arī griezti no platākiem gabaliem, ar eģēm (austām, līmētām u. c.) abās malās;
b) cauruļveida audumi, kuru platums izlīdzinātā veidā nepārsniedz 30 cm, un
c) audumi, kuru platums, slīpi saliekot malas, ir mazāks nekā 30 cm.
Šauri austus audumus ar austām bārkstīm klasificē pozīcijā 5808.
6. Pozīcijā 5810 “izšuvumi” ir arī izšuvumi ar metalizētu vai stikla pavedienu uz redzamas auduma pamatnes, kā arī izšūtas aplikācijas – spīdīgi rotājumi, zīles, tekstilmateriāla ornaments u. c. Šajā pozīcijā neietilpst izšūti gobelēni (pozīcija 5805).
7. Papildus izstrādājumiem, kas ietverti pozīcijā 5809, šajā nodaļā klasificē arī izstrādājumus no metāla pavedieniem apģērba izgatavošanai, apdarei vai tamlīdzīgiem mērķiem.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
5801Plūksnotie un šenila audumi, izņemot pozīcijā 5802 vai 5806 minētos audumus  
5801 10 00- no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem m2
 - no kokvilnas  
5801 21 00-- audumi ar negrieztiem plūksnu audiem m2
5801 22 00-- velvets ar pārgrieztiem plūksnu audiem m2
5801 23 00-- citādi audu plūksnu pinuma audumi m2
5801 26 00-- šenila audumi m2
5801 27 00-- audumi ar plūksnu šķēriem m2
 - no ķīmiskajām šķiedrām  
5801 31 00-- audumi ar negrieztiem plūksnu audiem m2
5801 32 00-- velvets ar pārgrieztiem plūksnu audiem m2
5801 33 00-- citādi audu plūksnu pinuma audumi m2
5801 36 00-- šenila audumi m2
5801 37 00-- audumi ar plūksnu šķēriem m2
5801 90- no citiem tekstilmateriāliem  
5801 90 10-- no liniem m2
5801 90 90-- citādi m2
5802Dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi, izņemot šauri austos audumus, kas minēti pozīcijā 5806; audumi ar šūtām plūksnām, izņemot pozīcijā 5703 minētos  
 - dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi no kokvilnas  
5802 11 00-- nebalināti m2
5802 19 00-- citādi m2
5802 20 00- dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi no citiem tekstilmateriāliem m2
5802 30 00- audumi ar šūtām plūksnām m2
5803 00Pārviju pinuma (ažūra) audumi, izņemot šauri austos audumus, kas minēti pozīcijā 5806  
5803 00 10- no kokvilnas m2
5803 00 30- no zīda vai zīda atkritumiem m2
5803 00 90- citādi m2
5804Tills un citas tīkla drānas, izņemot austas un trikotāžas drānas; mežģīnes vienā gabalā, lentēs vai atsevišķos ornamentos, izņemot pozīcijās 6002–6006 minētās drānas  
5804 10- tills un citas tīkla drānas  
5804 10 10-- gludas -
5804 10 90-- citādas -
 - mašīnpinuma mežģīnes  
5804 21 00-- no ķīmiskajām šķiedrām -
5804 29 00-- no citiem tekstilmateriāliem -
5804 30 00- roku darba mežģīnes -
5805 00 00Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai neapdarināti -
5806Šauri austi audumi, izņemot pozīcijā 5807 minētos; šauras neaustas drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedieniem bez audiem  
5806 10 00- plūksnotie audumi (arī dvieļu frotē un tamlīdzīgi frotē audumi) un šenila audumi -
5806 20 00- citādi audumi, kas satur 5 % no masas vai vairāk elastomēra (elastīgo) vai gumijas pavedienu -
 - citādi audumi  
5806 31 00-- no kokvilnas -
5806 32-- no ķīmiskajām šķiedrām  
5806 32 10--- ar īsto eģi -
5806 32 90--- citādi -
5806 39 00-- no citiem tekstilmateriāliem -
5806 40 00- neaustās drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedieniem bez audiem -
5807Etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem gabalos, lentēs vai piegriezumā, bet bez izšuvumiem  
5807 10- austi  
5807 10 10-- ar ieaustiem uzrakstiem -
5807 10 90-- citādi -
5807 90- citādi  
5807 90 10-- no filca un tūbas vai neaustām drānām -
5807 90 90-- citādi -
5808Pītas lentes gabalos; dekoratīvie apdares materiāli bez izšuvumiem, gabalos, izņemot trikotāžu; pušķi, bumbuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi  
5808 10 00- pītas lentes gabalos -
5808 90 00- citādi -
5809 00 00Audumi no metāla pavedieniem un audumi no metalizētiem pavedieniem, kas minēti pozīcijā 5605, lietojami apģērbā, rotājumiem vai tamlīdzīgiem mērķiem, kas citur nav minēti vai iekļauti -
5810Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā  
5810 10- izšuvumi bez redzamas pamatnes  
5810 10 10-- kuru vērtība pārsniedz € 35/kg (tīrā svara) -
5810 10 90-- citādi -
 - citādi izšuvumi  
5810 91-- no kokvilnas  
5810 91 10--- kuru vērtība pārsniedz € 17,50/kg (tīrā svara) -
5810 91 90--- citādi -
5810 92-- no ķīmiskajām šķiedrām  
5810 92 10--- kuru vērtība pārsniedz € 17,50/kg (tīrā svara) -
5810 92 90--- citādi -
5810 99-- no citiem tekstilmateriāliem  
5810 99 10--- kuru vērtība pārsniedz € 17,50/kg (tīrā svara) -
5810 99 90--- citādi -
5811 00 00Stepēti tekstilizstrādājumi gabalos, ar vienu vai vairākām tekstilmateriālu kārtām, kas sašūti vai citā veidā savienoti ar padrēbi, izņemot izšuvumus, kas minēti pozīcijā 5810 m2