Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

51. NODAĻA - VILNA, SMALKIE VAI RUPJIE DZĪVNIEKU MATI; ZIRGU ASTRU DZIJA UN AUSTS AUDUMS
Piezīme
1. Visā nomenklatūrā:
a) “vilna” ir aitu vai jēru dabiskais apmatojums;
b) “smalkie dzīvnieku mati” ir alpaku, lamu, vikuņu, kamieļu (ieskaitot vienkupra kamieļu), jaku, Angoras, Tibetas, Kašmiras vai tamlīdzīgu kazu (izņemot parastās kazas), trušu (arī Angoras), zaķu, bebru, nutriju vai ondatru mati;
c) “rupjie dzīvnieku mati ” ir iepriekš neminētu dzīvnieku apmatojums, izņemot suku gatavošanai paredzēto spalvu un sarus (pozīcija 0502) un zirgu astrus (pozīcija 0511).
KN kods Apraksts Mērvienība
5101  Vilna, nekārsta un neķemmēta    
  - nemazgāta, arī mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas    
5101 11 00 -- cirptā vilna   -
5101 19 00 -- citāda   -
  - mazgāta, nekarbonizēta    
5101 21 00 -- cirptā vilna   -
5101 29 00 -- citāda   -
5101 30 00 - karbonizēta   -
5102  Smalki vai rupjie dzīvnieku mati, nekārsti vai neķemmēti    
  - smalkie dzīvnieku mati    
5102 11 00 -- Kašmiras kazu   -
5102 19 -- citāda    
5102 19 10 --- Angoras trušu   -
5102 19 30 --- alpaku, lamu vai vikuņu   -
5102 19 40 --- kamieļu (ieskaitot vienkupra kamieļu) vai jaku, vai Angoras, Tibetas, Kašmiras vai tamlīdzīgu kazu   -
5102 19 90 --- trušu (izņemot Angoras), zaķu, bebru, nutriju vai ondatru   -
5102 20 00 - rupjie dzīvnieku mati   -
5103  Vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atkritumi, ieskaitot vērpšanas atkritumus, bet izņemot plucinātas izejvielas    
5103 10 - vilnas vai smalko dzīvnieku matu atsukas    
5103 10 10 -- nekarbonizētas   -
5103 10 90 -- karbonizētas   -
5103 20 00 - citādi vilnas vai smalko dzīvnieku matu atkritumi   -
5103 30 00 - rupjo dzīvnieku matu atkritumi   -
5104 00 00  Plucināta vilna vai plucināti smalkie vai rupjie dzīvnieku mati   -
5105  Vilna un smalkie vai rupjie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti (ieskaitot ķemmētu vilnu atgriezumos)    
5105 10 00 - kārsta vilna   -
  - vilnas kamoli un citāda ķemmētā vilna    
5105 21 00 -- ķemmēta vilna atgriezumos   -
5105 29 00 -- citāda   -
  - smalkie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti    
5105 31 00 -- Kašmiras kazu   -
5105 39 00 -- citāda   -
5105 40 00 - rupjie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti   -
5106  Vilnas aparātdzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai    
5106 10 - ar vilnas saturu 85 % no masas vai vairāk    
5106 10 10 -- nebalināta   -
5106 10 90 -- citāda   -
5106 20 - ar vilnas saturu mazāk nekā 85 % no masas    
5106 20 10 -- ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no masas vai vairāk   -
  -- citāda    
5106 20 91 --- nebalināta   -
5106 20 99 --- citāda   -
5107  Vilnas ķemmdzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai    
5107 10 - ar vilnas saturu 85 % no masas vai vairāk    
5107 10 10 -- nebalināta   -
5107 10 90 -- citāda   -
5107 20 - ar vilnas saturu mazāk nekā 85 % no masas    
  -- ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no masas vai vairāk    
5107 20 10 --- nebalināta   -
5107 20 30 --- citāda   -
  -- citāda    
  --- sajaukumā tikai vai galvenokārt ar sintētiskām štāpeļšķiedrām    
5107 20 51 ---- nebalināta   -
5107 20 59 ---- citāda   -
  --- citādi sajaukta    
5107 20 91 ---- nebalināta   -
5107 20 99 ---- citāda   -
5108  Dzija no smalkiem dzīvnieku matiem (aparātdzija vai ķemmdzija), nesagatavota mazumtirdzniecībai    
5108 10 - kārsta    
5108 10 10 -- nebalināta   -
5108 10 90 -- citāda   -
5108 20 - ķemmēta    
5108 20 10 -- nebalināta   -
5108 20 90 -- citāda   -
5109  Dzija no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem, sagatavota mazumtirdzniecībai    
5109 10 - ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no masas vai vairāk    
5109 10 10 -- kamolos vai šķeterēs, ar masu vairāk nekā 125 g, bet ne vairāk kā 500 g   -
5109 10 90 -- citāda   -
5109 90 00 - citāda   -
5110 00 00  Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem (ieskatot pozamenta dziju no zirgu astriem), sagatavota vai nesagatavota mazumtirdzniecībai   -
5111  Austi audumi no vilnas aparātdzijas vai smalko dzīvnieku matu aparātdzijas    
  - ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no masas vai vairāk    
5111 11 00 -- ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/m²   m2
5111 19 00 -- citādi   m2
5111 20 00 - pārējie, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajiem pavedieniem   m2
5111 30 - citādi audumi, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām štāpeļšķiedrām    
5111 30 10 -- ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/m²   m2
5111 30 80 -- ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/m²   m2
5111 90 - citādi    
5111 90 10 -- kas kopumā satur vairāk nekā 10 % no masas 50. nodaļā minētos tekstilmateriālus   m2
  -- citādi    
5111 90 91 --- ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/m²   m2
5111 90 98 --- ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/m²   m2
5112  Austi audumi no vilnas ķemmdzijas vai smalko dzīvnieku matu ķemmdzijas    
  - ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no masas vai vairāk    
5112 11 00 -- ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m²   m2
5112 19 00 -- citādi   m2
5112 20 00 - pārējie, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajiem pavedieniem   m2
5112 30 - citādi audumi, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām štāpeļšķiedrām    
5112 30 10 -- ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m²   m2
5112 30 80 -- ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m²   m2
5112 90 - citādi    
5112 90 10 -- kas kopumā satur vairāk nekā 10 % no masas 50. nodaļā minētos tekstilmateriālus   m2
  -- citādi    
5112 90 91 --- ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m²   m2
5112 90 98 --- ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m²   m2
5113 00 00  Austi audumi no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem   m2