Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

48. NODAĻA - PAPĪRS UN KARTONS; PAPĪRA MASAS, PAPĪRA VAI KARTONA IZSTRĀDĀJUMI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā norādes uz “papīru” ietver arī norādes uz “kartonu” (neatkarīgi no biezuma vai 1 m2 svara), ja vien kontekstā nav noteikts citādi.
2. Šajā nodaļā neietilpst:
a) izstrādājumi, kas minēti 30. nodaļā;
b) spieduma folija, kas minēta pozīcijā 3212;
c) aromatizēts papīrs vai ar kosmētiskiem preparātiem piesūcināts vai pārklāts papīrs (33. nodaļa);
d) papīrs vai celulozes vate, kas piesūcināta, apvalkota vai pārklāta ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem (pozīcija 3401) vai ar pulējamām pastām, krēmiem vai tamlīdzīgiem preparātiem (pozīcija 3405);
e) gaismjutīgs papīrs vai kartons, kas minēts pozīcijās 3701–3704;
f) ar diagnostikas vai laboratorijas reaģentiem piesūcināts papīrs (pozīcija 3822);
g) ar papīru stiegrota slāņota plastmasas plēve vai viens slānis papīra vai kartona, kas apvalkots vai pārklāts ar plastmasas slāni, kurš veido vairāk nekā pusi no kopējā biezuma, vai izstrādājumi no šādiem materiāliem, izņemot pozīcijas 4814 sienu pārklājumus (39. nodaļa);
h) pozīcijā 4202 minētie izstrādājumi (piemēram, ceļojuma piederumi);
ij) 46. nodaļas izstrādājumi (izstrādājumi no pinamiem materiāliem);
k) papīra pavedieni vai tekstilizstrādājumi no papīra pavedieniem (XI sadaļa);
l) 64 . vai 65. nodaļas izstrādājumi;
m) abrazīvais papīrs vai kartons (pozīcija 6805), vizla uz papīra vai kartona pamatnes (pozīcija 6814) (papīrs un kartons, kas klāts ar vizlas pulveri, tomēr jāklasificē šajā nodaļā);
n) metāla folija uz papīra vai kartona pamatnes (vispārīgi sadaļa XIV vai XV);
o) pozīcijas 9209 izstrādājumi;
p) 95. nodaļas izstrādājumi (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta inventārs); vai
q) 96. nodaļas izstrādājumi (piemēram, pogas, sanitārie dvieļi (paketes) un tamponi, bērnu autiņi un autiņu ieliktņi).
3. Saskaņā ar 7. piezīmes noteikumiem pozīcijās 4801–4805 ir ietverts papīrs un kartons, kas ir kalandrēts, superkalandrēts, glancēts vai tamlīdzīgi apstrādāts, ar uzklātām ūdenszīmēm vai virsmas līmējumu, kā arī jebkurā veidā visā masā marmorēts vai krāsots papīrs, kartons, celulozes vate vai celulozes šķiedru audumi. Ja vien pozīcijā 4803 nav noteikts citādi, šajās pozīcijās nav ietverts papīrs, kartons, celulozes vate vai celulozes šķiedru audumi, kas ir citādi apstrādāti.
4. Šajā nodaļā “avīžpapīrs” ir nekrītots papīrs, kuru izmanto laikrakstu iespiešanai un kurā pēc kopējā šķiedru satura masas ne mazāk kā 50 % ir mehāniski vai ķīmiski mehāniski apstrādātas nelīmētas vai vāji līmētas koksnes šķiedras, un kura virsmas raupjums pēc Pārkera (Parker Print Surf) (1 MPa) abās pusēs ir vairāk nekā 2,5 mikrometri (mikroni), un kura svars nav mazāks par 40 g/m2 un nav lielāks par 65 g/m2, un minēto jēdzienu attiecina vienīgi uz papīru: a) sloksnēs vai ruļļos, kuru platums pārsniedz 28 cm; vai b) taisnstūrveida
(ieskaitot kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā ir garāka par 28 cm un otra – garāka par 15 cm
5. Apakšpozīcijā 4802 “papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem” un “neperforētas perfokartes un perforatora lentes papīrs” ir papīrs un kartons, kas izgatavots galvenokārt no balinātas celulozes vai mehāniski un ķīmiski mehāniski apstrādātas masas un kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
— papīrs vai kartons, kas sver ne vairāk par 150 g/m2:
a) ar mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras saturu 10 % vai vairāk, un
1) kas sver ne vairāk par 80 g/m2, vai
2) ar viscaur krāsotu masu, vai
b) ar pelnvielu saturu vairāk par 8 %, un
1) kas sver ne vairāk par 80 g/m2, vai
2) ar viscaur krāsotu masu, vai
c) ar pelnvielu saturu vairāk par 3 % un baltumu 60 % vai lielāku, vai
d) ar pelnvielu saturu vairāk par 3 %, bet ne vairāk par 8 %, baltumu līdz 60 % un plīšanas pretestības koeficientu 2,5 kPa·m2 /g vai mazāku, vai
e) ar pelnvielu saturu 3 % vai mazāku, baltumu 60 % vai lielāku un plīšanas pretestības koeficientu 2,5 kPa·m2 /g vai mazāku;
— papīrs vai kartons, kas sver vairāk par 150 g/m2:
a) ar viscaur krāsotu masu vai
b) ar baltumu 60 % vai lielāku, un
1) ar kalibru 225 mikrometri (mikroni), vai mazāku vai
2) ar kalibru lielāku par 225, bet ne lielāku par 508 mikrometriem (mikroniem), un pelnvielu saturu vairāk par 3 %, vai
c) ar baltumu mazāku par 60 %, kalibru 254 mikrometri (mikroni) vai mazāku un pelnvielu saturu vairāk par 8 %.
Pozīcijā 4802 tomēr nav ietverts filtrpapīrs vai kartons (ieskaitot tējas maisiņu papīru) un pape.
6. Šajā nodaļā “kraftpapīrs un kartons” ir papīrs un kartons, kurā ne mazāk par 80 % no kopējā šķiedru satura ir sulfātceluloze vai natronceluloze.
7. Izņemot gadījumus, kad pozīcijas nosacījumos paredzēts citādi, divu vai vairāku pozīciju 4801–4811 aprakstam atbilstīgo papīru, kartonu, celulozes vati un audumu no celulozes šķiedrām klasificē tajā pozīcijā, kurai šajā nomenklatūrā ir lielākais kārtas numurs.
8. Pozīcija 4803 līdz 4809 attiecas tikai uz papīru, kartonu, celulozes vati un audumiem no celulozes šķiedrām:
a) lentēs vai ruļļos, kas platāki par 36 cm, vai
b) taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā ir garāka par 36 cm un otra – garāka par 15 cm.
9. Pozīcijā 4814 “tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi” attiecas tikai uz:
a) papīru ruļļos, kas nav šaurāki par 45 cm un nav platāki par 160 cm, kurš ir piemērots sienu vai griestu apdarei:
1) ar graudainu, ciļņotu, krāsotu, iespiedraksta vai citāda veida (piemēram, ar tekstila uzkārsumu) dekoratīvu virsmu, pārklātu vai nepārklātu ar caurspīdīgu aizsargplastmasu;
2) ar nelīdzenu virsmu, kas radusies pēc koksnes daļiņu, salmu u. tml. pievienošanas;
3) no virspuses pārklātu ar plastmasu, turklāt plastmasas slānis ir graudains, ciļņots, krāsots, ar iespiestu rakstu vai citādi dekorēts, vai
4) no virspuses pārklātu ar paralēlos saišķos sasietu, nesasietu vai austu pinamo materiālu;
b) ar iepriekšminētajiem paņēmieniem apstrādātām papīra apmalēm un joslām, kas ir vai nav ruļļos, un ir piemērotas sienu vai griestu apdarei;
c) no vairākiem paneļiem izgatavotiem papīra sienu klājumiem ruļļos vai loksnēs ar iespiestiem attēliem, kas kopumā uz sienas veido ainavu, zīmējumu vai ornamentu.
Izstrādājumi no papīra vai kartona, kas piemēroti izmantošanai grīdas un sienu segumiem, ir jāklasificē pozīcijā 4823.
10. Pozīcijā 4820 neietilpst pēc izmēra sagrieztas, atsevišķas loksnes vai kartītes, apdrukātas vai neapdrukātas, ciļņotas vai perforētas.
11. Pozīcijā 4823 ietilpst arī perforēts papīrs vai perfokartes žakarda vai tamlīdzīgām mašīnām, kā arī mežģīņpapīrs.
12. Izņemot pozīcijā 4814 vai 4821 ietvertos izstrādājumus, šajā nodaļā nav ietverts papīrs, kartons, celulozes vate un izstrādājumi no tiem ar iespiestiem rakstiem, burtiem vai attēliem, kas neatbilst šo izstrādājumu galvenajai izmantošanai un ir iekļauti 49. nodaļā.
Piezīmes par apakšpozīcijām
1. Apakšpozīcijā 4804 11 un 4804 19 “kraftpapīrs” ir ar mašīnu mehāniski apdarināts vai kalandrēts papīrs vai kartons ruļļos, kurā ne mazāk kā 80 % no kopējā šķiedru satura ir sulfātceluloze vai natronceluloze, kura masa pārsniedz 115 g/m2 un kura minimālais pārrāvējspēks pēc Millena ir norādīts tabulā; attiecībā uz jebkuru citu masu to nosaka ar lineāro interpolāciju vai ekstrapolāciju.
Svars (g/m²)Minimālais pārrāvējspēks pēc Millena (kPa)
115393
125417
200637
300824
400961
2. Apakšpozīcijā 4804 21 un 4804 29 “maisu kraftpapīrs” ir mašīnapdares papīrs ruļļos, kurā ne mazāk kā 80 % no kopējā šķiedru satura ir sulfātceluloze vai natronceluloze, kura masa nav mazāka par 60 g/m2, bet nepārsniedz 115 g/m2, un kurš atbilst vienam no šādiem parametru kopumiem:
a) plīšanas pretestības koeficients pēc Millena ir ne mazāks kā 3,7 kPa·m2 /g, šķērsvirziena stiepes koeficients – lielāks par 4,5 %, bet garenvirziena stiepes koeficients – lielāks par 2 %;
b) plīšanas un stiepes minimālā pretestība un izturība ir norādīta turpmāk dotajā tabulā; bet jebkuram citam svaram atbilstošo minimālo pretestību un izturību nosaka ar lineāro interpolāciju:
Svars (g/m²)Minimālā plīšanas pretestība (mN)Minimālā stiepes izturība (kN/m)
GarenvirzienāGarenvirzienā un šķērsvirzienāŠķērsvirzienāGarenvirzienā un šķērsvirzienā
607001 5101,96
708301 7902,37,2
809652 0702,88,3
1001 2302 6353,710,6
1151 4253 0604,412,3
3. Apakšpozīcijā 4805 11 “pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs” ir papīrs ruļļos, kurā vismaz 65 % no kopējā šķiedru satura ir cietkoksnes nebalinātas šķiedras, kas iegūtas mehānisku un ķīmisku pārstrādes procesu apvienojumā un kam sagraušanas pretestība pēc CMT 30 (Concora Medium Test – Konkora metodes tests ar 30 min izturēšanu) metodes ir vairāk nekā 1,8 N/g/m2 23 °C temperatūrā, ja relatīvais mitrums ir 50 %.
4. Apakšpozīcija 4805 12 attiecas uz papīru ruļļos, kas izgatavots galvenokārt no mehānisku un ķīmisku procesu apvienojumā iegūtas salmu papīrmasas un sver 130 g/m2 vai vairāk un kam sagraušanas pretestība pēc CMT 30 (Konkora metodes tests ar 30 min izturēšanu) pārsniedz 1,4 N/g/m2 23 °C temperatūrā, ja relatīvais mitrums ir 50 %.
5. Apakšpozīcija 4805 24 un 4805 25 attiecas uz papīru un kartonu, kas pilnībā vai galvenokārt izgatavots no pārstrādāta (atkritumu un makulatūras) papīra un kartona masas. Testlainera virsmas slānis var būt arī no krāsota papīra vai no papīra, kurš izgatavots no balinātas vai nebalinātas nereģenerētas celulozes. Šo izstrādājumu plīšanas pretestības koeficients pēc Millena ir vismaz 2 kPa·m2 /g.
6. Apakšpozīcijā 4805 30 “sulfītcelulozes ietinamais papīrs” ir ar mašīnu kalandrēts papīrs, kurā vairāk nekā 40 % no kopējā šķiedru satura ir sulfītcelulozes šķiedras un kura pelnvielu saturs nepārsniedz 8 % un plīšanas pretestības koeficients pēc Millena ir ne mazāks par 1,47 kPa·m2 /g.
7. Apakšpozīcijā 4810 22 “porains krītpapīrs” ir no abām pusēm krītots papīrs, kura kopējā masa nepārsniedz 72 g/m2 un katras puses pārklājuma slāņa masa nepārsniedz 15 g/m2 , uz pamatnes, no kura kopējā šķiedru satura vismaz 50 % ir mehāniskā procesā iegūtas koksnes šķiedras.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
4801 00 00Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs -
4802Nekrītots papīrs un kartons, izmantojams rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem, neperforētas perfokartes un perforatora lentes papīrs ruļļos vai jebkura izmēra taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot pozīcijā 4801 vai 4803 minēto papīru; rokas lējuma papīrs un kartons  
4802 10 00- rokas lējuma papīrs un kartons -
4802 20 00- papīrs un kartons, ko izmanto par pamatni gaismjutīgam, siltumjutīgam vai elektrojutīgam papīram vai kartonam -
4802 40- tapešu pamatne  
4802 40 10-- kas nesatur mehāniskā procesā iegūtas šķiedras vai satur šādas šķiedras ne vairāk par 10 % no kopējā šķiedru daudzuma -
4802 40 90-- citādas -
 - citāds papīrs un kartons, kas nesatur mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras vai satur tās ne vairāk kā 10 % no kopējā šķiedru daudzuma  
4802 54 00-- kas sver mazāk nekā 40 g/m² -
4802 55-- kas sver 40 g/m² vai vairāk, bet ne vairāk par 150 g/m², ruļļos  
4802 55 15--- kas sver 40 g/m² vai vairāk, bet mazāk kā 60 g/m² -
4802 55 25--- kas sver 60 g/m² vai vairāk, bet mazāk kā 75 g/m² -
4802 55 30--- kas sver 75 g/m² vai vairāk, bet mazāk kā 80 g/m² -
4802 55 90--- kas sver 80 g/m² vai vairāk -
4802 56-- kas sver 40 g/m² vai vairāk, bet ne vairāk par 150 g/m², loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz 435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm garumā  
4802 56 20--- kuru vienas malas garums ir 297 mm un otras malas garums ir 210 mm (A4 formāts) -
4802 56 80--- citāds -
4802 57 00-- citāds, kas sver 40 g/m² vai vairāk, bet ne vairāk par 150 g/m² -
4802 58-- kas sver vairāk par 150 g/m²  
4802 58 10--- ruļļos -
4802 58 90--- citāds -
 - citāds papīrs un kartons ar mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras saturu vairāk par 10 % no kopējā šķiedru daudzuma  
4802 61-- ruļļos  
4802 61 15--- kas sver mazāk par 72 g/m² un kurā mehāniskā procesā iegūtas šķiedras saturs pārsniedz 50 % no kopējā šķiedru daudzuma -
4802 61 80--- citāds -
4802 62 00-- loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz 435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm -
4802 69 00-- citāds -
4803 00Tualetes papīra vai sejas salvešu, dvieļu vai galdautu materiāli un tamlīdzīgs mājturības vai higiēnas vajadzībām izmantojams papīrs, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām, krepēti, ciļņoti, perforēti, ar virsmas krāsojumu, dekorējumu vai iespiedumu vai bez šādas apstrādes, ruļļos vai loksnēs  
4803 00 10- celulozes vate -
 - kreppapīrs un audumi no celulozes šķiedrām, kuru katra kārta sver  
4803 00 31-- ne vairāk par 25 g/m² -
4803 00 39-- vairāk par 25 g/m² -
4803 00 90- citāds -
4804Nekrītots kraftpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, izņemot pozīcijā 4802 vai 4803 minēto  
 - kraftpapīrs  
4804 11-- nebalināts  
 --- kurā ne mazāk par 80 % no kopējā šķiedru satura ir skujkoku sulfātceluloze vai natronceluloze  
4804 11 11---- kas sver mazāk par 150 g/m² -
4804 11 15---- kas sver 150 g/m² vai vairāk, bet mazāk kā 175 g/m² -
4804 11 19---- kas sver 175 g/m² vai vairāk -
4804 11 90--- citāds -
4804 19-- citāds  
 --- kurā ne mazāk par 80 % no kopējā šķiedru satura ir skujkoku sulfātceluloze vai natronceluloze  
 ---- kas sastāv no viena vai vairākiem nebalinātas un viena ārējā balinātas, pusbalinātas vai krāsotas šķiedras slāņa, kura 1 m² sver  
4804 19 12----- mazāk par 175 g -
4804 19 19----- 175 g vai vairāk -
4804 19 30---- citāds -
4804 19 90--- citāds -
 - maisu kraftpapīrs  
4804 21-- nebalināts  
4804 21 10--- kurā ne mazāk kā 80 % no kopējā šķiedru satura ir skujkoku sulfātceluloze vai natronceluloze -
4804 21 90--- citāds -
4804 29-- citāds  
4804 29 10--- kurā ne mazāk kā 80 % no kopējā šķiedru satura ir skujkoku sulfātceluloze vai natronceluloze -
4804 29 90--- citāds -
 - citāds kraftpapīrs un kartons, kas sver 150 g/m² vai mazāk  
4804 31-- nebalināts  
 --- kurā ne mazāk par 80 % no kopējā šķiedru satura ir skujkoku sulfātceluloze vai natronceluloze  
4804 31 51---- elektrotehniskais izolācijas kraftpapīrs -
4804 31 58---- citāds -
4804 31 80--- citāds -
4804 39-- citāds  
 --- kurā ne mazāk par 80 % no kopējā šķiedru satura ir skujkoku sulfātceluloze vai natronceluloze  
4804 39 51---- vienmērīgi balināts visā masā -
4804 39 58---- citāds -
4804 39 80--- citāds -
 - citāds kraftpapīrs un kartons, kas sver vairāk par 150 g/m², bet ne vairāk par 225 g/m²  
4804 41-- nebalināts  
4804 41 91--- uzsūcošs kraftpapīrs -
4804 41 98--- citāds -
4804 42 00-- vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras -
4804 49 00-- citāds -
 - citāds kraftpapīrs un kartons, kura svars pārsniedz 225 g/m²  
4804 51 00-- nebalināts -
4804 52 00-- vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras -
4804 59-- citāds  
4804 59 10--- kurā ne mazāk kā 80 % no kopējā šķiedru satura ir skujkoku sulfātceluloze vai natronceluloze -
4804 59 90--- citāds -
4805Citāds nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, kas nav apstrādāts tālāk, kā norādīts šīs nodaļas 3. piezīmē  
 - gofrētais papīrs  
4805 11 00-- pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs -
4805 12 00-- gofrētais salmu šķiedru papīrs -
4805 19-- citāds  
4805 19 10--- viļņotais kartons -
4805 19 90--- citāds -
 - testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām)  
4805 24 00-- kas sver 150 g/m² vai mazāk -
4805 25 00-- kas sver vairāk par 150 g/m² -
4805 30 00- sulfītcelulozes ietinamais papīrs -
4805 40 00- filtrpapīrs un filtrēšanas kartons -
4805 50 00- pape un kartons -
 - citāds  
4805 91 00-- kas sver 150 g/m² vai mazāk -
4805 92 00-- kas sver vairāk nekā 150 g/m², bet mazāk kā 225 g/m² -
4805 93-- kas sver 225 g/m² vai vairāk  
4805 93 20--- izgatavots no pārstrādāta papīra -
4805 93 80--- citāds -
4806Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs, pergamīns un citādi kalandrēti caurredzami vai caurspīdīgi papīri ruļļos vai loksnēs  
4806 10 00- pergamentpapīrs -
4806 20 00- taukvielas necaurlaidīgi papīri -
4806 30 00- pauspapīri -
4806 40- pergamīni un citādi kalandrētie caurredzamie vai caurspīdīgie papīri  
4806 40 10-- pergamīni -
4806 40 90-- citādi -
4807 00Kompozītpapīrs un kartons (izgatavots, salīmējot vairākas papīra vai kartona loksnes) bez virskārtas pārklājuma un nepiesūcināts, iekšēji stiegrots vai nestiegrots, ruļļos vai loksnēs  
4807 00 30- izgatavots no makulatūras, pārklāts vai nepārklāts ar papīru -
4807 00 80- citāds -
4808Gofrēts papīrs un kartons (aplīmēts vai neaplīmēts ar gludām ārējām loksnēm), krepēts, ciļņots vai perforēts, ruļļos vai loksnēs, kas nav pozīcijā 4803 minētais  
4808 10 00- gofrēts papīrs un kartons, perforēts vai neperforēts -
4808 40 00- kraftpapīrs, krepēts vai krokots, arī ciļņots vai perforēts -
4808 90 00- citāds -
4809Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu pārnesoši papīri (ieskaitot krītotu vai piesūcinātu papīru trafaretspiedēm vai ofseta platēm), apdrukāts vai neapdrukāts, ruļļos vai loksnēs  
4809 20 00- paškopējošais papīrs -
4809 90 00- citāds -
4810Papīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām, lietojot saistvielas vai bez tām, bez citiem pārklājumiem, ar virsmas krāsojumu vai bez tā, ar dekoratīvu virsmu vai iespiedattēliem vai bez tiem, jebkura lieluma ruļļos vai taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs  
 - papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem, kas nesatur mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras vai satur šādas šķiedras ne vairāk kā 10 % no kopējā šķiedru daudzuma  
4810 13 00-- ruļļos -
4810 14 00-- loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz 435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm -
4810 19 00-- citāds -
 - papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem, kurā vairāk par 10 % no kopējā šķiedru satura ir mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras  
4810 22 00-- porains krītpapīrs -
4810 29-- citāds  
4810 29 30--- ruļļos -
4810 29 80--- citāds -
 - kraftpapīrs un kartons, kas nav lietojams rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem  
4810 31 00-- vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras un kas sver 150 g/m² vai mazāk -
4810 32-- vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras un kas sver vairāk par 150 g/m²  
4810 32 10--- ar kaolīna pārklājumu -
4810 32 90--- citāds -
4810 39 00-- citāds -
 - citāds papīrs un kartons  
4810 92-- daudzslāņainais  
4810 92 10--- kura katrs slānis ir balināts -
4810 92 30--- tikai ar vienu ārējo balināto slāni -
4810 92 90--- citāds -
4810 99-- citāds  
4810 99 10--- balināts papīrs un kartons, pārklāts ar kaolīnu -
4810 99 80--- citāds -
4811Papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, krītots, piesūcināts, ar pārklājumu, ar krāsotu vai dekoratīvu virsmu vai apdrukāts, jebkura izmēra ruļļos vai taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot pozīcijā 4803, 4809 vai 4810 minēto  
4811 10 00- ar gudronu, bitumu vai asfaltu apstrādāts papīrs un kartons -
 - gumijots vai lipīgs papīrs un kartons  
4811 41-- pašlīmējošs  
4811 41 20--- ne platāks par 10 cm, pārklāts ar nevulkanizētu dabisko vai sintētisko kaučuku -
4811 41 90--- citāds -
4811 49 00-- citāds -
 - papīrs un kartons, krītots, piesūcināts vai pārklāts ar plastmasām (izņemot līmes)  
4811 51 00-- balināts, kas sver vairāk par 150 g/m² -
4811 59 00-- citāds -
4811 60 00- papīrs un kartons, krītots, piesūcināts vai pārklāts ar vasku, parafīnu, stearīnu, eļļu vai glicerīnu -
4811 90 00- citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām -
4812 00 00Papīra masas filtru bloki, plātnes un plāksnes -
4813Cigarešu papīrs, atbilstīgi izmēram sagriezts vai nesagriezts, grāmatiņās vai čaulītēs  
4813 10 00- grāmatiņu veidā vai čaulītēs -
4813 20 00- ruļļos, kas nav platāki par 5 cm -
4813 90- citāds  
4813 90 10-- ruļļos, kas platāki par 5 cm, bet nav platāki par 15 cm -
4813 90 90-- citāds -
4814Tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra pārklājumi logiem  
4814 20 00- tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi no papīra, pārklāti no virspuses ar graudainu, ciļņotu, krāsotu, ornamentētu vai citādu dekoratīvu plastmasas slāni -
4814 90- citādi  
4814 90 10-- tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi no graudaina, ciļņota, krāsota, ornamentēta vai citāda dekoratīva papīra, pārklāta ar caurspīdīgu aizsargplastmasu -
4814 90 70-- citādi -
4816Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu pārnesoši papīri (izņemot papīru pozīcijā 4809), papīrs trafaretspiedēm un ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez kastēm  
4816 20 00- paškopējošais papīrs -
4816 90 00- citāds -
4817Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti  
4817 10 00- aploksnes -
4817 20 00- slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējuma un sarakstes kartītes -
4817 30 00- kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti -
4818Tualetes papīrs un tamlīdzīgs papīrs, celulozes vate vai celulozes šķiedru papīrs, ko izmanto mājsaimniecībā vai sanitāriem un higiēnas nolūkiem, ruļļos, kuru platums nepārsniedz 36 cm, vai sagriezts pēc izmēra vai formas; kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes, dvieļi, galdauti, galda salvetes, palagi un tamlīdzīgi mājsaimniecības, sanitārijas vai slimnīcu piederumi, apģērba gabali un apģērba piederumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedras audumiem  
4818 10- tualetes papīrs  
4818 10 10-- kura katra kārta sver 25 g/m² vai mazāk -
4818 10 90-- kura katra kārta sver vairāk par 25 g/m² -
4818 20- kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes un dvieļi  
4818 20 10-- kabatlakatiņi un kosmētikas salvetes -
 -- roku dvieļi  
4818 20 91--- ruļļos -
4818 20 99--- citādi -
4818 30 00- galdauti un galda salvetes -
4818 50 00- apģērba gabali un apģērba piederumi -
4818 90- citādi  
4818 90 10-- ķirurģijas, medicīnas vai higiēnas vajadzībām lietojami izstrādājumi, neiepakoti mazumtirdzniecībai -
4818 90 90-- citādi -
4819Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma; mapes, vēstuļu saturētāji un tamlīdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona izmantošanai iestādēs, veikalos utt.  
4819 10 00- kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kartona -
4819 20 00- salokāmas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kartona -
4819 30 00- maisi un somas, kuru pamatnes platums ir 40 cm vai vairāk -
4819 40 00- citādi maisiņi un kulītes, ieskaitot tūtas -
4819 50 00- citāda veida tara un iepakojums, ieskaitot skaņu plašu aploksnes -
4819 60 00- mapes, vēstuļu saturētāji, dokumentu glabāšanas kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi izmantošanai iestādēs, veikalos utt. -
4820Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, piezīmju grāmatiņas, veidlapu grāmatas, kvīšu grāmatiņas, vēstuļu un pierakstu bloki, dienasgrāmatas un tamlīdzīgi izstrādājumi, burtnīcas, piezīmju grāmatas, apvākojumi, ātršuvēji, aktu vāki, paškopējošas lietvedības veidlapas un formulāri, pa lapām salikti kopējamie komplekti un citādi papīra vai kartona kancelejas piederumi; kolekciju vai paraugu albumi un grāmatu apvāki no papīra vai kartona  
4820 10- reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, piezīmju grāmatiņas, veidlapu grāmatas, kvīšu grāmatiņas, vēstuļu un pierakstu bloki, dienasgrāmatas un tamlīdzīgi izstrādājumi  
4820 10 10-- reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, veidlapu grāmatas un kvīšu grāmatiņas -
4820 10 30-- piezīmju grāmatiņas, vēstuļu un pierakstu bloki -
4820 10 50-- dienasgrāmatas -
4820 10 90-- citādi -
4820 20 00- burtnīcas -
4820 30 00- aktu vāki (izņemot grāmatu vākus), mapītes un ātršuvēji -
4820 40 00- paškopējošas lietvedības veidlapas un formulāri, pa lapām salikti kopējamie komplekti -
4820 50 00- paraugu vai kolekciju albumi -
4820 90 00- citādi -
4821Jebkura veida birkas un etiķetes no papīra vai kartona ar iespiestu tekstu vai attēlu vai bez tā  
4821 10- ar iespiestu tekstu vai attēlu  
4821 10 10-- pašlīmējošas -
4821 10 90-- citādas -
4821 90- citādas  
4821 90 10-- pašlīmējošas -
4821 90 90-- citādas -
4822Spolītes, spoles, rullīši un tamlīdzīgi turētāji no papīra masas, papīra vai kartona (perforēti vai neperforēti, stiegroti vai nestiegroti)  
4822 10 00- tekstildiegu uztīšanai -
4822 90 00- citādi -
4823Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas; citādi izstrādājumi no papīra masas, papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma  
4823 20 00- filtrpapīrs un filtrēšanas kartons -
4823 40 00- ruļļi, loksnes un ripas, kas paredzētas pašreģistrējošiem aparātiem -
 - paplātes, bļodas, šķīvji, tases un tamlīdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona  
4823 61 00-- no bambusa -
4823 69-- citādi  
4823 69 10--- paplātes, bļodas un šķīvji -
4823 69 90--- citādi -
4823 70- formēti vai presēti izstrādājumi no papīra masas  
4823 70 10-- formētas kastes un paliktņi olu iepakošanai -
4823 70 90-- citādi -
4823 90- citādi  
4823 90 40-- citāds papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem -
4823 90 85-- citāds -