Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

46. NODAĻA - IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM, ESPARTO VAI CITIEM PINAMIEM MATERIĀLIEM; PĪTI TRAUKI UN PINUMI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā “pinami materiāli” ir materiāli tādā formā vai stāvoklī, kas ir piemērots pīšanai, inkrustācijai vai tamlīdzīgām darbībām; šis jēdziens ietver salmus, kārklus vai vītolus, bambusu, rotangpalmu, niedres, meldrus, koka sloksnes, citādu augu materiālu sloksnes (piemēram, mizas sloksnes, šauras lapas un rafiju vai citādas no platām lapām iegūtas strēmeles), nevērptas dabiskās tekstilšķiedras, plastmasas monošķiedras un strēmeles un tamlīdzīgas formas, papīra strēmeles, bet ne strēmeles no ādas, mākslīgās ādas vai no filca vai neaustas drānas, cilvēku matiem, astriem, tekstilatlikumiem vai dzijām vai 54. nodaļā minētās monošķiedras un strēmeles.
2. Šajā nodaļā neietilpst:
a) pozīcijas 4814 sienu pārklājumi;
b) auklas, virves vai kabeļi, tauvas, savītas vai nesavītas (pozīcija 5607);
c) apavi, galvassegas vai to daļas, kas minētas 64. vai 65. nodaļā;
d) transportlīdzekļi vai to virsbūves no pinumiem (87. nodaļa) un
e) izstrādājumi, kas minēti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, lampas un apgaismes piederumi).
3. Pozīcijā 4601 “pinami materiāli, pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, kas sasieti kopā paralēlos saišķos” ir pinamie materiāli, pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, kas salikti viens otram blakus un sasieti kopā lokšņu veidā, turklāt saistmateriāli var būt vērpti tekstilmateriāli.
KN kods Apraksts Mērvienība
4601  Pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, arī savienoti sloksnēs; pinami materiāli, pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, kas sasieti kopā paralēlos saišķos vai saausti lokšņu veidā, kā gatavi izstrādājumi vai negatavi izstrādājumi (piemēram, paklāji, mašas, aizslietņi)    
  - pīti paklāji, mašas un aizslietņi no augu materiāliem    
4601 21 -- no bambusa    
4601 21 10 --- no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no pinamiem materiāliem   -
4601 21 90 --- citādi   -
4601 22 -- no rotangpalmas    
4601 22 10 --- no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no pinamiem materiāliem   -
4601 22 90 --- citādi   -
4601 29 -- citādi    
4601 29 10 --- no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no pinamiem materiāliem   -
4601 29 90 --- citādi   -
  - citādi    
4601 92 -- no bambusa    
4601 92 05 --- pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, arī savienoti sloksnēs   -
  --- citādi    
4601 92 10 ---- no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no pinamiem materiāliem   -
4601 92 90 ---- citādi   -
4601 93 -- no rotangpalmas    
4601 93 05 --- pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, arī savienoti sloksnēs   -
  --- citādi    
4601 93 10 ---- no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no pinamiem materiāliem   -
4601 93 90 ---- citādi   -
4601 94 -- no citiem augu materiāliem    
4601 94 05 --- pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, arī savienoti sloksnēs   -
  --- citādi    
4601 94 10 ---- no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no pinamiem materiāliem   -
4601 94 90 ---- citādi   -
4601 99 -- citādi    
4601 99 05 --- pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, arī savienoti sloksnēs   -
  --- citādi    
4601 99 10 ---- no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no pinamiem materiāliem   -
4601 99 90 ---- citādi   -
4602  Grozi, pīteņi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas no pinamiem materiāliem vai no pozīcijā 4601 minētajām precēm; izstrādājumi no lufas    
  - no augu materiāliem    
4602 11 00 -- no bambusa   -
4602 12 00 -- no rotangpalmas   -
4602 19 -- citādi    
4602 19 10 --- salmu apvalki pudelēm   -
4602 19 90 --- citādi   -
4602 90 00 - citādi   -