Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                     45. NODAĻA - KORĶIS UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMI
Piezīme
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) apavi vai to daļas, kas minētas 64. nodaļā;
b) galvassegas un to daļas, kas minētas 65. nodaļā, un
c) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi).
KN kods Apraksts Mērvienība
4501  Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādātā veidā; korķa atkritumi; smalcināts, granulēts vai malts korķis    
4501 10 00 - dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādāts   -
4501 90 00 - citādi   -
4502 00 00  Dabiskais korķis, mizots, taisnstūra vai kvadrātisku kluču, plašu, lokšņu vai slokšņu veidā (ieskaitot sagataves korķu izgatavošanai ar nenoapaļotām malām)   -
4503  Dabiskā korķa izstrādājumi    
4503 10 - korķi un aizbāžņi    
4503 10 10 -- cilindriskie   -
4503 10 90 -- citādi   -
4503 90 00 - citādi   -
4504  Aglomerēts korķis (ar saistvielu vai bez tās) un tā izstrādājumi    
4504 10 - kluči, plātnes, loksnes un sloksnes; jebkuras formas plāksnītes vai flīzes; viengabala cilindri, ieskaitot diskus    
  -- korķi un aizbāžņi    
4504 10 11 --- dzirkstošajam vīnam, ieskaitot arī korķus un aizbāžņus ar dabiskā korķa ripiņām   -
4504 10 19 --- citādi   -
  -- citādi    
4504 10 91 --- ar saistvielu   -
4504 10 99 --- citādi   -
4504 90 - citādi    
4504 90 20 -- korķi un aizbāžņi   -
4504 90 80 -- citādi   -