Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

IX SADAĻA - KOKS UN KOKA IZSTRĀDĀJUMI; KOKOGLE; KORĶIS UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMI; IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM, ESPARTO VAI CITIEM PINAMIEM MATERIĀLIEM; PĪTI TRAUKI UN PINUMI
                             44. NODAĻA - KOKS UN KOKA IZSTRĀDĀJUMI; KOKOGLE
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) koka šķeldas, ēveļskaidas, drupinājumi, masa vai pulveris, ko izmanto galvenokārt parfimērijā un farmakoloģijā vai kā insekticīdus, fungicīdus vai tamlīdzīgām vajadzībām (pozīcija 1211);
b) bambuss vai citi galvenokārt pinumiem izmantojami kokveida materiāli neapstrādātā veidā, šķelti vai nešķelti, garenvirzienā sazāģēti vai gareniski sagriezti (pozīcija 1401);
c) koka šķeldas, ēveļskaidas, masa vai pulveris, ko lieto galvenokārt krāsošanai vai miecēšanai (pozīcija 1404);
d) aktivētā ogle (pozīcija 3802);
e) izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 4202;
f) preces, kas minētas 46. nodaļā;
g) apavi vai to daļas, kas minētas 64. nodaļā;
h) preces, kas minētas 66. nodaļā (piemēram, lietussargi, pastaigu spieķi un to daļas);
ij) preces, kas minētas pozīcijā 6808;
k) bižutērija, kas minēta pozīcijā 7117;
l) XVI vai XVII sadaļā minētās preces (piemēram, mašīnu daļas, mašīnu un aparātu apvalki, pārvalki, korpusi un ratnieku darinājumi);
m) XVIII sadaļā minētās preces (piemēram, pulksteņu korpusi, mūzikas instrumenti un to daļas);
n) šaujamieroču daļas (pozīcija 9305);
o) izstrādājumi, kas minēti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, lampas un apgaismes piederumi, saliekamās būvkonstrukcijas);
p) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi);
q) izstrādājumi, kas minēti 96. nodaļā (piemēram, pīpes un to daļas, pogas, zīmuļi un vienbalsta, divbalstu un trīsbalstu statīvi un tamlīdzīgi izstrādājumi), izņemot pozīcijā 9603 minēto izstrādājumu koka korpusus un rokturus, un;
r) izstrādājumi, kas minēti 97. nodaļā (piemēram, mākslas darbi).
2. Šajā nodaļā “blīvināta koksne” ir ķīmiski vai fizikāli apstrādāta koksne (turklāt, ja slāņi ir sasaistīti, tie ir apstrādāti vairāk, nekā tas būtu nepieciešams, lai nodrošinātu labu sasaisti) ar tādējādi palielinātu blīvumu vai cietību, kā arī palielinātu mehānisko stiprību un izturību pret ķīmisku un elektrisku iedarbību.
3. Pozīcijas 4414–4421 attiecas uz attiecīgā apraksta izstrādājumiem no skaidu vai tamlīdzīgām plātnēm, no šķiedru plātnēm, koka saklātņiem vai blīvināta koka, kas pieskaitāmi koksnes izstrādājumiem.
4. Ražojumi, kas minēti pozīcijās 4410, 4411 un 4412 var būt izveidoti pozīcijā 4409 minēto preču formā: liekti, rievoti, perforēti, griezti vai veidoti citādā formā kā kvadrāts vai taisnstūris; vai tikt apstrādāti jebkurā veidā, ja tādējādi neiegūst tādas īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās minētajiem izstrādājumiem.
5. Pozīcijā 4417 nav ietverti instrumenti, kuriem asmens, griezējvirsma, darba virsma vai cita darba daļa izgatavota no 82. nodaļas 1. piezīmē norādītajiem materiāliem.
6. Atbilstīgi iepriekšminētajai 1. piezīmei un izņemot gadījumus, kad konteksts prasa citādi, jebkura atsauce uz vārdu “koks” kādā šīs sadaļas nodaļā attiecas arī uz bambusiem un citiem kokveida materiāliem.
Piezīmes par apakšpozīcijām
1. Apakšpozīcijā 4401 31 “koksnes granulas” ir koksnes mehāniskās apstrādes, mēbeļu ražošanas vai citādu koksnes pārstrādes darbību blakusprodukti, piemēram, ēveļskaidas, zāģskaidas vai šķeldas, kas ir aglomerētas, vai nu tieši saspiežot vai pievienojot saistvielu, kuras attiecība ir ne lielāka par 3 % no svara. Šādas granulas ir cilindriskas, to diametrs ir ne lielāks par 25 mm un garums – ne lielāks par 100 mm.
Papildu piezīmes
1. Pozīcijā 4405 “koksnes milti” ir koksnes pulveris, kurā pēc svara nav vairāk par 8 % daļiņu, ko aiztur siets ar 0,63 mm caurumiem.
2. Apakšpozīcijās 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 90 10, 4420 10 11 un 4420 90 91 “tropu koki” ir šādi koki: Āfrikas mahagons (akažū), alans, azobe, baltais lauans, baltais meranti, baltā seraja, balza, Brazīlijas palisandrs, dibetū, dzeltenais meranti, dželutongs,
gaišsarkanais meranti, ilomba, imbuja, iroko, kapurs, kempass, keruings, limba, makore, mahagons (Swietenia spp.), mansonija, meranti bakavs, merbavs, obeče, okoume, Paras palisandrs, ramīns, Rio palisandrs, sapele, sipo, tiama, tīks, tumšsarkanais meranti, irola un žonkongs.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
4401Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā  
 - malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā  
4401 11 00-- skujkoki -
4401 12 00-- lapu koki -
 - koka šķeldas vai skaidas  
4401 21 00-- skujkoku koksnes -
4401 22 00-- lapu koku koksnes -
 - zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti apaļkoku, brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā  
4401 31 00-- koksnes granulas -
4401 39 00-- citādi -
4401 40- zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti  
4401 40 10-- zāģskaidas -
4401 40 90-- citādi -
4402Aglomerētas vai neaglomerētas kokogles (ieskaitot riekstu vai riekstu čaumalu kokogles)  
4402 10 00- no bambusa -
4402 90 00- citādas -
4403Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas  
 - apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem  
4403 11 00-- skujkoki m3
4403 12 00-- lapu koki m3
 - citi skujkoku kokmateriāli  
4403 21-- no priedes (Pinus spp.), šķērsgriezums kādā vietā ir 15 cm vai lielāks  
4403 21 10--- apaļkoki zāģēšanai m3
4403 21 90--- citādi m3
4403 22 00-- no priedes (Pinus spp.), citādi m3
4403 23-- no baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.), šķērsgriezums kādā vietā ir 15 cm vai lielāks  
4403 23 10--- apaļkoki zāģēšanai m3
4403 23 90--- citādi m3
4403 24 00-- no baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.), citādi m3
4403 25-- citādi, šķērsgriezums kādā vietā ir 15 cm vai lielāks  
4403 25 10--- apaļkoki zāģēšanai m3
4403 25 90--- citādi m3
4403 26 00-- citādi m3
 - citādi, no tropu kokiem  
4403 41 00-- tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti un meranti bakavs m3
4403 49-- citādi  
4403 49 10--- Āfrikas mahagons, iroko un sapele m3
4403 49 35--- okoume un sipo m3
4403 49 85--- citādi m3
 - citādi  
4403 91 00-- ozola (Quercus spp.) m3
4403 93 00-- dižskābarža (Fagus spp.), šķērsgriezums kādā vietā ir 15 cm vai lielāks m3
4403 94 00-- dižskābarža (Fagus spp.), citādi m3
4403 95-- bērza (Betula spp.), šķērsgriezums kādā vietā ir 15 cm vai lielāks  
4403 95 10--- apaļkoki zāģēšanai m3
4403 95 90--- citādi m3
4403 96 00-- bērza (Betula spp.), citādi m3
4403 97 00-- papeles un apses (Populus spp.) m3
4403 98 00-- eikalipta (Eucalyptus spp.) m3
4403 99 00-- citādi m3
4404Stīpu klūgas; šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti; koka nūjas, rupji tēstas, bet nav virpotas, liektas vai citādi apdarinātas, piemērotas pastaigu spieķu, lietussargu, instrumentu rokturu vai tamlīdzīgu izstrādājumu izgatavošanai; koka skaidas un tamlīdzīgi materiāli  
4404 10 00- skujkoku -
4404 20 00- lapu koku -
4405 00 00Koka vilna; koksnes milti -
4406Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka  
 - neimpregnēti  
4406 11 00-- skujkoku m3
4406 12 00-- lapu koku m3
 - citādi  
4406 91 00-- skujkoku m3
4406 92 00-- lapu koku m3
4407Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm  
 - skujkoku  
4407 11-- priedes (Pinus spp.)  
4407 11 10--- garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
4407 11 20--- ēvelēti m3
4407 11 90--- citādi m3
4407 12-- baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.)  
4407 12 10--- garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
4407 12 20--- ēvelēti m3
4407 12 90--- citādi m3
4407 19-- citādi  
4407 19 10--- garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
4407 19 20--- ēvelēti m3
4407 19 90--- citādi m3
 - no tropu kokiem  
4407 21-- mahagons (Swietenia spp.)  
4407 21 10--- slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 21 91---- ēvelēti m3
4407 21 99---- citādi m3
4407 22-- virola, imbuja un balza  
4407 22 10--- slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 22 91---- ēvelēti m3
4407 22 99---- citādi m3
4407 25-- tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti un meranti bakavs  
4407 25 10--- garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 25 30---- ēvelēti m3
4407 25 50---- slīpēti m3
4407 25 90---- citādi m3
4407 26-- baltais lauans, baltais meranti, baltā seraja, dzeltenais meranti un alans  
4407 26 10--- garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 26 30---- ēvelēti m3
4407 26 50---- slīpēti m3
4407 26 90---- citādi m3
4407 27-- Sapele  
4407 27 10--- slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 27 91---- ēvelēti m3
4407 27 99---- citādi m3
4407 28-- Iroko  
4407 28 10--- slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 28 91---- ēvelēti m3
4407 28 99---- citādi m3
4407 29-- citādi  
 --- Abura, Āfrikas mahagons (akažū), afrormozija (perikopsis), ako, andiroba (karapa), aningre, avodire, azobe, balavs, gaišais bosē, tumšais bosē, kativo, smaržīgā cedrela, dabema, dibetū, dusjē, framirē, freižu, kokvilnas koks (kapoks), fuma, žerongangs, ilomba, ipē, žabotī, dželutongs, žekitiba, žonkongs, kapurs, kempass, keruings, kosipo, kotibe, koto, limba, loru, masaranduba,  makore, mandiokveira, mansonija, menkulangs, meravana, merbavs, merpauhs, mersava, maobi, niangona, niatohs, obeče, okoume, onzabili, oreja, ovenkols, ozigo, padauks, paldavs, Gvatemalas palisandrs, Paras palisandrs, Rio palisandrs, Brazīlijas palisandrs, pauamarelo, paumarfīms, pulajs, punahs, ramīns, sapele, saki-saki, sepetīrs, sipo, sukupira, surēns, tauari, tīks, tiama, tola  
4407 29 15---- garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 ---- citādi  
4407 29 20----- Paras palisandrs, Rio palisandrs, Brazīlijas palisandrs, ēvelēti m3
 ----- citādi  
4407 29 83------ ēvelēti m3
4407 29 85------ slīpēti m3
4407 29 95------ citādi m3
 --- citādi, no tropu kokiem  
4407 29 96---- ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 ---- citādi  
4407 29 97----- slīpēti m3
4407 29 98----- citādi m3
 - citādi  
4407 91-- ozola (Quercus spp.)  
4407 91 15--- slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
 ---- ēvelēti  
4407 91 31----- plāksnes, dēlīši un joslas parketam vai koka grīdas segumam, nesamontētas m2
4407 91 39----- citādi m3
4407 91 90---- citādi m3
4407 92 00-- dižskābarža (Fagus spp.) m3
4407 93-- no kļavas (Acer spp.)  
4407 93 10--- ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 93 91---- slīpēti m3
4407 93 99---- citādi m3
4407 94-- no ķirša (Prunus spp.)  
4407 94 10--- ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 94 91---- slīpēti m3
4407 94 99---- citādi m3
4407 95-- no oša (Fraxinus spp.)  
4407 95 10--- ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 95 91---- slīpēti m3
4407 95 99---- citādi m3
4407 96-- bērza (Betula spp.)  
4407 96 10--- ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 96 91---- slīpēti m3
4407 96 99---- citādi m3
4407 97-- papeles un apses (Populus spp.)  
4407 97 10--- ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 97 91---- slīpēti m3
4407 97 99---- citādi m3
4407 99-- citādi  
4407 99 27--- ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4407 99 40---- slīpēti m3
4407 99 90---- citādi m3
4408Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un tamlīdzīgiem laminētas koksnes materiāliem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm  
4408 10- skujkoku  
4408 10 15-- ēvelēti slīpēti; garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 -- citādi  
4408 10 91--- dēlīši zīmuļu ražošanai m3
4408 10 98--- citādi m3
 - no tropu kokiem  
4408 31-- tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti un meranti bakavs  
4408 31 11--- garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 --- citādi  
4408 31 21---- ēvelēti m3
4408 31 25---- slīpēti m3
4408 31 30---- citādi m3
4408 39-- citādi  
 --- Āfrikas mahagons, baltais lauans, Brazīlijas palisandrs, limba, mahagons (Swietenia spp.), obeče, okoume, Paras palisandrs, Rio palisandrs, sapele, sipo, virola  
4408 39 15---- slīpēti; garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 ---- citādi  
4408 39 21----- ēvelēti m3
4408 39 30----- citādi m3
 --- citādi  
4408 39 55---- ēvelēti; slīpēti; garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 ---- citādi  
4408 39 70----- dēlīši zīmuļu ražošanai m3
 ----- citādi  
4408 39 85------ ne biezāki par 1 mm m3
4408 39 95------ biezāki par 1 mm m3
4408 90- citādi  
4408 90 15-- ēvelēti; slīpēti; garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti m3
 -- citādi  
4408 90 35--- dēlīši zīmuļu ražošanai m3
 --- citādi  
4408 90 85---- ne biezāki par 1 mm m3
4408 90 95---- biezāki par 1 mm m3
4409Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā  
4409 10- skujkoku  
4409 10 11-- profillīstes gleznu, fotogrāfiju, spoguļu vai tamlīdzīgu priekšmetu ietvariem m
4409 10 18-- citādi -
 - lapu koku  
4409 21 00-- no bambusa -
4409 22 00-- no tropu kokiem -
4409 29-- citādi  
4409 29 10--- profillīstes gleznu, fotogrāfiju, spoguļu vai tamlīdzīgu priekšmetu ietvariem m
 --- citādi  
4409 29 91---- plāksnes, dēlīši un joslas parketam vai koka grīdas segumam, nesamontētas m2
4409 29 99---- citādi -
4410Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) un tamlīdzīgas plātnes (piemēram, vafeļplātnes) no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem, aglomerētiem vai neaglomerētiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām  
 - no koka  
4410 11-- kokskaidu plātne  
4410 11 10--- neapstrādātas vai kam apstrāde nav veikta tālāk par slīpēšanu m3
4410 11 30--- kas klātas ar papīru, kurš impregnēts ar melamīnsveķiem m3
4410 11 50--- kas klātas ar dekoratīviem laminātiem no plastmasas m3
4410 11 90--- citādas m3
4410 12-- orientēta kokskaidu plātne (OSB)  
4410 12 10--- neapstrādātas vai kam apstrāde nav veikta tālāk par slīpēšanu m3
4410 12 90--- citādas m3
4410 19 00-- citādas m3
4410 90 00- citādas m3
4411Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, kam ir vai nav pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas  
 - kokšķiedru plātnes ar vidēju blīvumu (MDF)  
4411 12-- ne biezākas par 5 mm  
4411 12 10--- mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu m3
4411 12 90--- citādas m3
4411 13-- biezākas par 5 mm, bet ne biezākas par 9 mm  
4411 13 10--- mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu m3
4411 13 90--- citādas m3
4411 14-- biezākas par 9 mm  
4411 14 10--- mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu m3
4411 14 90--- citādas m3
 - citādas  
4411 92-- ar blīvumu vairāk nekā 0,8 g/cm³  
4411 92 10--- mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu m3
4411 92 90--- citādas m3
4411 93-- ar blīvumu vairāk nekā 0,5 g/cm³, bet ne vairāk kā 0,8 g/cm³  
4411 93 10--- mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu m3
4411 93 90--- citādas m3
4411 94-- ar blīvumu ne vairāk kā 0,5 g/cm³  
4411 94 10--- mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu m3
4411 94 90--- citādas m3
4412Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli  
4412 10 00- no bambusa m3
 - citāds saplāksnis vienīgi no koka loksnēm (izņemot bambusu) ar katras kārtas biezumu ne vairāk kā 6 mm  
4412 31-- citāds, ar vismaz vienu ārējo kārtu no tropu koku koksnes  
4412 31 10--- Āfrikas mahagons, baltais lauans, Brazīlijas palisandrs, gaišsarkanais meranti, limba, mahagons (Swietenia spp.), obeče, okoume, Paras palisandrs, Rio palisandrs, sapele, sipo, tumšsarkanais meranti, virola m3
4412 31 90--- citādi m3
4412 33 00-- citādi ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu koku koksnes alkšņa (Alnus spp.), oša (Fraxinus spp.), dižskābarža (Fagus spp.), bērza (Betula spp.), ķirša (Prunus spp.), kastaņas (Castanea spp.), gobas (Ulmus spp.), eikalipta (Eucalyptus spp.), riekstkoka (Carya spp.), zirgkastaņas (Aesculus spp.), liepas (Tilia spp.), kļavas (Acer spp.), ozola (Quercus spp.), austrumu platānas (Platanus spp.), papeles un apses (Populus spp.), robīnijas (Robinia spp.), tulpjukoka (Liriodendron spp.) vai riekstkoka (Juglans spp.) m3
4412 34 00-- citādi, ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu koku koksnes, kas nav minēta apakšpozīcijā 441233 m3
4412 39 00-- citādi, ar abām ārējām kārtām no skujkoka m3
 - citādi  
4412 94-- galdniekplātnes, saklātņu plātnes un plātnes ar vidusdaļu no līmētām līstēm  
4412 94 10--- ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu koku koksnes m3
4412 94 90--- citādi m3
4412 99-- citādi  
4412 99 30--- ar vismaz vienu kokskaidu plātnes kārtu m3
 --- citādi  
 ---- ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu koku koksnes  
4412 99 40----- alkšņa, apses, austrumu platānas, bērza, dižskābarža, dzeltenās apses, gobas, kastaņas, kārijas, ķirša, kļavas, liepas, oša, ozola, riekstkoka, robīnijas, skābarža vai zirgkastaņas m3
4412 99 50----- citādi m3
4412 99 85---- citādi m3
4413 00 00Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu izstrādājumu veidā m3
4414 00Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem  
4414 00 10- no šīs nodaļas 2. papildu piezīmē norādīto tropu koku koksnes -
4414 00 90- no citu sugu koku koksnes -
4415Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes no koka; paliktņu apmales no koka  
4415 10- lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; kabeļu spoles  
4415 10 10-- lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara -
4415 10 90-- kabeļu spoles -
4415 20- paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes; paliktņu apmales  
4415 20 20-- plakanie paliktņi; paliktņu apmales p/st
4415 20 90-- citādi -
4416 00 00Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus -
4417 00 00Koka darbarīki, to korpusi un rokturi, slotu un suku koka daļas un rokturi; koka kurpju liestes un izstiepēji -
4418Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskaitot šūnveida koka paneļus, salikti grīdas dēļi, jumstiņus un lubas  
4418 10- logi, stiklotas durvis un to rāmji