Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                             37. NODAĻA - FOTO UN KINO PRECES
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst atkritumi un lūžņi.
2. Šajā nodaļā “foto” nozīmē procesu, kurā tiešas vai netiešas gaismas vai cita veida starojuma iedarbībā uz gaismjutīgām virsmām veidojas redzami attēli.
Papildu piezīmes
1. Ja skaņu filmas ieved divās lentēs (lente tikai ar attēlu un lente tikai ar skaņu), katra lente jāklasificē attiecīgajā pozīcijā.
2. “Kinohronikas” (apakšpozīcija 3706 90 52) ir kinolentes, kas īsākas par 330 m un atspoguļo kārtējos politiskos, sporta, militāros, zinātnes, literatūras, folkloras, tūrisma, sabiedriskos u. c. notikumus.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
3701Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgas plakanās filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas  
3701 10 00- rentgenfilmas m2
3701 20 00- momentfotogrāfijai p/st
3701 30 00- citas fotofilmas un fotoplates, kurām kāda no malām ir garāka par 255 mm m2
 - citādas  
3701 91 00-- krāsu fotogrāfijai (daudzkrāsu) -
3701 99 00-- citādas -
3702Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai, ruļļos  
3702 10 00- rentgenfilmas m2
 - citādas neperforētās filmas, ne platākas par 105 mm  
3702 31-- krāsu fotofilmas (daudzkrāsu)  
3702 31 91--- krāsu negatīvās fotofilmas: - 75 mm platas vai platākas, bet ne platākas par 105 mm un - 100 m garas vai garākasmomentfoto filmpaku ražošanai m
3702 31 97--- citādas m
3702 32-- citādas, ar sudraba halogenīdu emulsiju  
 --- ne platākas par 35 mm  
3702 32 10---- mikrofilmas; filmas grafikai -
3702 32 20---- citādas -
3702 32 85--- platākas par 35 mm -
3702 39 00-- citādas -
 - citādas neperforētās filmas, platākas par 105 mm  
3702 41 00-- daudzkrāsu fotofilmas, platākas par 610 mm un garākas par 200 m m2
3702 42 00-- platākas par 610 mm un garākas par 200 m (izņemot krāsu fotofilmas) m2
3702 43 00-- platākas par 610 mm un ne garākas par 200 m m2
3702 44 00-- platākas par 105 mm, bet ne platākas par 610 mm m2
 - citādas krāsu fotofilmas (daudzkrāsu)  
3702 52 00-- ne platākas par 16 mm -
3702 53 00-- platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm, un ne garākas par 30 m, diapozitīviem p/st
3702 54 00-- platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm, un ne garākas par 30 m, kas nav paredzētas diapozitīviem p/st
3702 55 00-- platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm un garākas par 30 m m
3702 56 00-- platākas par 35 mm -
 - citādas  
3702 96-- ne platākas par 35 mm un ne garākas par 30 m  
3702 96 10--- mikrofilmas; filmas grafikai -
3702 96 90--- citādas p/st
3702 97-- ne platākas par 35 mm un garākas par 30 m  
3702 97 10--- mikrofilmas; filmas grafikai -
3702 97 90--- citādas m
3702 98 00-- platākas par 35 mm -
3703Fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, gaismjutīgi, neeksponēti  
3703 10 00- ruļļos, kas platāki par 610 mm -
3703 20 00- citādi (daudzkrāsu), kas paredzēti krāsu fotogrāfijai -
3703 90 00- citādi -
3704 00Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti  
3704 00 10- plates un filmas -
3704 00 90- citādi -
3705 00Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot kinofilmas  
3705 00 10- ofsetreproducēšanai -
3705 00 90- citādas -
3706Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas celiņu vai bez tā, vai tādas, kurām ir tikai skaņas celiņš  
3706 10- 35 mm platas vai platākas  
3706 10 20-- kurām ir tikai skaņas celiņš; negatīvi; starppozitīvi m
3706 10 99-- citādi pozitīvi m
3706 90- citādas  
3706 90 52-- kurām ir tikai skaņas celiņš; negatīvi; starppozitīvi; kinohronikas m
 -- citādas, ar platumu  
3706 90 91--- mazāk par 10 mm m
3706 90 99--- 10 mm vai vairāk m
3707Fotoķimikālijas (izņemot lakas, līmes, līmvielas un tamlīdzīgus izstrādājumus); fotogrāfijā izmantojami nesajaukti produkti, safasēti vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā, gatavi lietošanai  
3707 10 00- gaismjutīgas emulsijas -
3707 90- citādi  
 -- attīstītāji un fiksāžas  
3707 90 21--- termoplastiskas vai elektrostatiskas tonera kasetnes (bez kustīgām daļām) ievietošanai ierīcēs, kas minētas apakšpozīcijās 844331, 844332 vai 844339 -
3707 90 29--- citādi -
3707 90 90-- citādi -