Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

        35. NODAĻA - OLBALTUMVIELAS; MODIFICĒTAS CIETES; LĪMES; FERMENTI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) raugs (pozīcija 2102);
b) asins frakcijas (izņemot asins albumīnu, kas nav sagatavots ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām), medikamenti un pārējie produkti, kas minēti 30. nodaļā;
c) fermentu preparāti sākotnējai miecēšanai (pozīcija 3202);
d) fermentu preparāti mērcēšanai vai mazgāšanai vai pārējie produkti, kas minēti 34. nodaļā;
e) cietināti proteīni (pozīcija 3913); un
f) želatīna produkti poligrāfijas rūpniecībai (49. nodaļa).
2. Pozīcijā 3505 “dekstrīni” ir cietes šķelšanās produkti, kuros reducējošā cukura saturs, kas izteikts kā dekstroze sausnā, nepārsniedz 10 %.
Šādi paši produkti, kuru reducējošā cukura saturs pārsniedz 10 %, ietverti pozīcijā 1702.
Papildu piezīme
1. Apakšpozīcijā 3504 00 10 ietilpst piena proteīnu koncentrāti ar proteīna saturu sausnā vairāk nekā 85 %.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
3501Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes  
3501 10- kazeīns  
3501 10 10-- reģenerētu tekstilšķiedru ražošanai -
3501 10 50-- rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu un lopbarības ražošanu -
3501 10 90-- citāds -
3501 90- citādi  
3501 90 10-- kazeīna līmes -
3501 90 90-- citādi -
3502Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk par 80 % no kopējās masas sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumi  
 - olu albumīns  
3502 11-- žāvēts  
3502 11 10--- nederīgs vai padarāms nederīgs pārtikai -
3502 11 90--- citāds -
3502 19-- citādi  
3502 19 10--- nederīgi vai padarāmi nederīgi pārtikai -
3502 19 90--- citādi -
3502 20- piena albumīns, ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus  
3502 20 10-- nederīgs vai padarāms nederīgs pārtikai -
 -- citādi  
3502 20 91--- žāvēts (piemēram, plātnītēs, zvīņās, pārslās, pulverī) -
3502 20 99--- citādi -
3502 90- citādi  
 -- albumīni, izņemot olu albumīnu un piena albumīnu (laktalbumīnu)  
3502 90 20--- nederīgi vai padarāmi nederīgi pārtikai -
3502 90 70--- citādi -
3502 90 90-- albumināti un citādi albumīna atvasinājumi -
3503 00Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citādas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas pozīcijā 3501  
3503 00 10- želatīns un tā atvasinājumi -
3503 00 80- citādi -
3504 00Peptoni un to atvasinājumi; citādas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; hromētās vai nehromētās ādas pulveris  
3504 00 10- piena proteīnu koncentrāti, kas minēti šīs nodaļas 1. papildu piezīmē -
3504 00 90- citādi -
3505Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes  
3505 10- dekstrīni un citādas modificētās cietes  
3505 10 10-- dekstrīni -
 -- citādas modificētās cietes  
3505 10 50--- esterificētas vai ēterificētas cietes -
3505 10 90--- citādas -
3505 20- līmes  
3505 20 10-- kas satur mazāk par 25 % no kopējās masas cieti, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes -
3505 20 30-- kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par 55 % no kopējās masas cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes -
3505 20 50-- kas satur 55 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % no kopējās masas cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes -
3505 20 90-- kas satur 80 % no kopējās masas vai vairāk cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes -
3506Gatavas līmes un citādas gatavās līmvielas, kas citur nav minētas vai iekļautas; produkti, kas paredzēti izmantošanai kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg  
3506 10 00- produkti, kas paredzēti izmantošanai kā līmes un līmvielas, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg -
 - citādi  
3506 91-- adhezīvi uz pozīcijās 3901–3913 minēto polimēru bāzes vai uz kaučuka bāzes  
3506 91 10--- optiski skaidras plēves līmvielas un optiski skaidras sacietināmas šķidrās līmvielas, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas plakano ekrānu vai skārienjutīgu ekrānu ražošanai -
3506 91 90--- citādas -
3506 99 00-- citādi -
3507Fermenti; gatavi fermenti, kas citur nav minēti un iekļauti  
3507 10 00- himozīns (renīns) un tā koncentrāti -
3507 90- citādi  
3507 90 30-- lipoproteīna lipāze; Aspergillus sārmainā proteāze -
3507 90 90-- citādi -