Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                  30. NODAĻA - FARMACEITISKIE PRODUKTI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) pārtikas produkti un dzērieni (piemēram, diētiskie, diabētiskie vai pārtikas produkti, kas bagātināti ar barojošām piedevām, pārtikas piedevas, tonizējoši dzērieni un minerālūdeņi), izņemot pārtikas līdzekļus intravenozai ievadei (IV sadaļa);
b) izstrādājumi, piemēram, tabletes, košļājamā gumija vai plāksteri (transdermālas sistēmas), kas paredzēti, lai palīdzētu atmest smēķēšanu (pozīcija 2106 vai 3824);
c) speciāli karsēti vai smalki samalti ģipši izmantošanai zobārstniecībā (pozīcija 2520);
d) ēterisko eļļu ūdens destilāti vai ūdens šķīdumi medicīnas vajadzībām (pozīcija 3301);
e) izstrādājumi, kas minēti pozīcijās 3303–3307, pat ja tiem ir ārstnieciskas vai profilaktiskas īpašības;
f) ziepes un pārējie izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 3401, ar pievienotiem medikamentiem;
g) preparāti uz ģipša bāzes izmantošanai zobārstniecībā (pozīcija 3407); vai
h) asins albumīns, kas nav sagatavots ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām (pozīcija 3502).
2. Pozīcijā 3002 “imūnpreparāti” ir peptīdi un proteīni (izņemot preces pozīcijā 2937), kas ir tieši iesaistīti imūnprocesu regulācijā, piemēram, monoklonālās antivielas (MAB), antivielu fragmenti, antivielu konjugāti un antivielu fragmentu konjugāti, interleikīni, interferoni (IFN), hemokīni un daži tumoru nekrozes faktori (TNF), augšanas faktori (GF), asinsradi ietekmējošie faktori un kolonijas stimulējošie faktori (CSF).
3. Pozīcijās 3003 un 3004 un šīs nodaļas 4. piezīmes d) apakšpunkta piemērošanai turpmāk minētie produkti uzskatāmi:
a) par nesajauktiem produktiem:
1) ūdenī izšķīdināti nesajaukti produkti;
2) visas preces, kas minētas 28. vai 29. nodaļā; un
3) pozīcijas 1302 vienkāršie augu ekstrakti, kas tikai standartizēti vai izšķīdināti kādā šķīdinātājā;
b) par jauktiem produktiem:
1) koloidāli šķīdumi un suspensijas (izņemot koloidālo sēru);
2) augu ekstrakti, kas iegūti, apstrādājot augu izejvielu maisījumus; un
3) sāļi un koncentrāti, kas iegūti, iztvaicējot dabiskos minerālūdeņus.
4. Pozīcija 3006 attiecas tikai uz tālāk minētajiem izstrādājumiem, kas klasificējami šajā, nevis kādā citā nomenklatūras pozīcijā:
a) sterilais ķirurģiskais ketguts, tamlīdzīgi sterili materiāli šuvju uzlikšanai (ieskaitot sterilus absorbējošus ķirurģiskos vai stomatoloģiskos diegus) un sterili adhēzijas audumi brūču ķirurģiskai savilkšanai;
b) sterilas laminārijas un sterili lamināriju tamponi;
c) sterili absorbējošie ķirurģiskie vai stomatoloģiskie hemostatiskie līdzekļi; sterili ķirurģiskie vai stomatoloģiskie adhēzijas audumi, absorbējošie vai neabsorbējošie;
d) kontrastpreparāti rentgenoloģiskai izmeklēšanai un slimniekiem ievadāmie diagnostiskie reaģenti, t. i., nesajaukti produkti, nomērītās devās safasēti un iepakoti, vai produkti, kas sastāv no diviem vai vairākiem komponentiem, kuri sajaukti tamlīdzīgai izmantošanai;
e) reaģenti asins grupu noteikšanai;
f) zobu cementi un citi zobu plombēšanas materiāli; cementi cieto audu atjaunošanai (kaulu cements);
g) pirmās palīdzības sanitārās somas un aptieciņas;
h) ķīmiskie pretapaugļošanas līdzekļi uz hormonu bāzes, uz pārējo pozīcijas 2937 produktu bāzes un uz spermicīdu bāzes;
ij) gēlveida preparāti, kas paredzēti izmantošanai cilvēku ārstēšanā un veterinārijā ķermeņa daļu ieziešanai ķirurģiskās operācijās vai fizikālās terapijas izmeklēšanā, vai kā ķermeņa un medicīnas instrumenta savienojošie līdzekļi;
k) farmaceitiskie atkritumi, t. i., farmaceitiski produkti, kas nav derīgi izmantošanai sākotnēji paredzētajām vajadzībām, piemēram, to derīguma termiņa izbeigšanās dēļ; un
l) ierīces stomas šķidruma savākšanai, tas ir, kolostomas, ileostomas un urostomas maisiņi, un to lipīgās plātnes vai savācējtrauki.
Piezīmes par apakšpozīcijām 
1. Apakšpozīcijās 3002 13 un 3002 14 turpmāk minētie produkti uzskatāmi:
a) par nesajauktiem produktiem, tīriem produktiem, neatkarīgi no tajos esošiem piejaukumiem;
b) par sajauktiem produktiem:
1) a) apakšpunktā minētie produkti, kas izšķīdināti ūdenī vai citādos šķīdinātājos;
2) iepriekš 1) punkta a) un b) apakšpunktā minētie produkti ar stabilizatora piedevu, kas nepieciešama to glabāšanai vai transportēšanai; un
3) 1) punkta a), b) apakšpunktā un 2) punkta b) apakšpunktā minētie produkti, kam pievienota jebkāda cita piedeva.
2. Apakšpozīcijas 3003 60 un 3004 60 aptver medikamentus, kas satur artemizinīnu (INN) orālai lietošanai apvienojumā ar citām aktīvajām farmaceitiskajām vielām vai kas satur vienu no turpmāk minētajām aktīvajām vielām, kas ir vai nav apvienojumā ar citām
aktīvajām farmaceitiskajām vielām: amodiakīns (INN); artelīnskābe vai tās sāļi; artenimols (INN); artemotils (INN); artemetrs (INN); artesunāts (INN); hlorokīns (INN); dihidroartemizinīns (INN); lumefantrīns (INN); meflokīns (INN); piperakīns (INN); pirimetamīns (INN) vai sulfadoksīns (INN).
Papildu piezīme
1. Pozīcijā 3004 iekļautas augu izcelsmes zāles un preparāti uz šādu aktīvo vielu bāzes: uz vitamīnu, minerālvielu, neaizstājamo aminoskābju vai taukskābju bāzes, iepakoti mazumtirdzniecībai. Šos preparātus klasificē pozīcijā 3004, ja uz to etiķetes, iepakojuma vai pievienotajiem norādījumiem lietotājam ir šādas ziņas:
a) par konkrētām slimībām, sāpēm vai simptomiem, kuriem ražojums ir lietojams;
b) par tajos esošās aktīvās vielas vai vielu koncentrāciju;
c) par devām; un
d) par lietošanas veidu.
Minētajā pozīcijā ir iekļautas homeopātiskās zāles, ja tās atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem a), c) un d).
Preparātiem uz vitamīnu, minerālvielu, neaizstājamo aminoskābju vai taukskābju bāzes uz etiķetes norādītajai ieteicamajai dienas devai vienai no šīm vielām jābūt ievērojami lielākai nekā ieteicamajai dienas devai vispārējai veselības vai labsajūtas uzturēšanai.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
3001Dziedzeri un citi orgāni ārstnieciskām vajadzībām, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī; dziedzeru vai citu orgānu ekstrakti vai to sekrētu ekstrakti ārstnieciskām vajadzībām; heparīns un tā sāļi; citas cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes vielas, kas sagatavotas ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām un citur nav minētas  
3001 20- dziedzeru vai citu orgānu vai to sekrētu ekstrakti  
3001 20 10-- cilvēku izcelsmes -
3001 20 90-- citādi -
3001 90- citādi  
3001 90 20-- cilvēku izcelsmes -
 -- citādi  
3001 90 91--- heparīns un tā sāļi -
3001 90 98--- citādi -
3002Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi, citādas asins frakcijas un imūnpreparāti, kuri ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti  
 - imūnserumi, citādas asins frakcijas un imūnpreparāti, kuri ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos  
3002 11 00-- malārijas diagnostikas testa komplekti -
3002 12 00-- imūnserumi un citādas asins frakcijas -
3002 13 00-- imūnpreparāti, kas nav sajaukti un safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai -
3002 14 00-- imūnpreparāti, kas ir sajaukti un nav safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai -
3002 15 00-- imūnpreparāti, kas ir safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai -
3002 19 00-- citādi -
3002 20 00- vakcīnas cilvēkiem -
3002 30 00- veterinārās vakcīnas -
3002 90- citādi  
3002 90 10-- cilvēka asinis -
3002 90 30-- dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām -
3002 90 50-- mikroorganismu kultūras -
3002 90 90-- citādi -
3003Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minētos), kas sastāv no diviem vai vairākiem ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām sajauktiem komponentiem, bet nav safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai  
3003 10 00- kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasinājumus -
3003 20 00- citādi, kas satur antibiotikas -
 - citādi, kas satur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus  
3003 31 00-- kas satur insulīnu -
3003 39 00-- citādi -
 - citādi, kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus  
3003 41 00-- kas satur efedrīnu vai tā sāļus -
3003 42 00-- kas satur pseidoefedrīnu (INN) vai tā sāļus -
3003 43 00-- kas satur norefedrīnu vai tā sāļus -
3003 49 00-- citādi -
3003 60 00- citādi, kas satur aktīvās vielas ar pretmalārijas iedarbību, kas aprakstītas šīs nodaļas 2. piezīmē par apakšpozīcijām -
3003 90 00- citādi -
3004Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minētos izstrādājumus), kas sastāv no ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem produktiem, kuri ir safasēti nomērītās devās (ieskaitot devas ievadīšanai zem ādas) vai iepakoti mazumtirdzniecībai  
3004 10 00- kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasinājumus -
3004 20 00- citādi, kas satur antibiotikas -
 - citādi, kas satur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus   
3004 31 00-- kas satur insulīnu -
3004 32 00-- kas satur virsnieru garozas (kortikosteroīdos) hormonus, to atvasinājumus vai struktūras analogus -
3004 39 00-- citādi -
 - citādi, kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus  
3004 41 00-- kas satur efedrīnu vai tā sāļus -
3004 42 00-- kas satur pseidoefedrīnu (INN) vai tā sāļus -
3004 43 00-- kas satur norefedrīnu vai tā sāļus -
3004 49 00-- citādi -
3004 50 00- citādi, kas satur pozīcijas 2936 vitamīnus vai citus produktus -
3004 60 00- citādi, kas satur aktīvās vielas ar pretmalārijas iedarbību, kas aprakstītas šīs nodaļas 2. piezīmē par apakšpozīcijām -
3004 90 00- citādi -
3005Vate, marle, pārsēji un tamlīdzīgi materiāli (piemēram, pārsienamie materiāli, leikoplasti, sautējošas kompreses), kas piesūcināti vai pārklāti ar farmaceitiskām vielām vai safasēti vai iepakoti mazumtirdzniecībai un paredzēti medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām  
3005 10 00- adhezīvie pārsienamie materiāli un citādi materiāli ar lipīgu slāni -
3005 90- citādi  
3005 90 10-- vate un vates izstrādājumi -
 -- citādi  
 --- no tekstilmateriāliem  
3005 90 31---- marle un marles izstrādājumi -
3005 90 50---- citādi -
3005 90 99--- citādi -
3006Farmācijas izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē  
3006 10- sterils ķirurģiskais ketguts, tamlīdzīgi sterili materiāli šuvju uzlikšanai (tajā skaitā, sterili absorbējoši ķirurģiskie vai stomatoloģiskie diegi) un sterili adhēzijas audumi ķirurģisko brūču savilkšanai; sterilas laminārijas un sterili lamināriju tamponi; sterili absorbējoši ķirurģiskie vai stomatoloģiskie hemostatiskie līdzekļi; sterilas ķirurģiskās vai stomatoloģiskās adhēzijas barjeras, absorbējošas vai neabsorbējošas  
3006 10 10-- sterils ķirurģiskais ketguts -
3006 10 30-- sterilas ķirurģikās vai stomatoloģiskās adhēzijas barjeras, absorbējošās vai neabsorbējošās -
3006 10 90-- citādi -
3006 20 00- reaģenti asins grupu noteikšanai -
3006 30 00- kontrastpreparāti rentgenoloģiskai izmeklēšanai; slimniekiem ievadāmie diagnostiskie reaģenti -
3006 40 00- zobu cementi un citādi zobu plombēšanas materiāli; cementi cieto audu atjaunošanai (kaulu cements) -
3006 50 00- pirmās palīdzības sanitārās somas un aptieciņas -
3006 60 00- ķīmiskie pretapaugļošanas līdzekļi uz hormonu bāzes, uz citu pozīcijas 2937 produktu bāzes un uz spermicīdu bāzes -
3006 70 00- gelveida preparāti, kas paredzēti izmantošanai cilvēku ārstēšanā un veterinārijā ķermeņa daļu ieziešanai ķirurģiskās operācijās vai fizikālās terapijas izmeklēšanā, vai kā ķermeņa un medicīnas instrumenta savienojošie līdzekļi -
 - Citādi  
3006 91 00-- ierīces, kas paredzētas stomas šķidruma savākšanai -
3006 92 00-- farmācijas atkritumi -