Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                                           V SADAĻA - MINERĀLPRODUKTI
     25. NODAĻA - SĀLS; SĒRS; ZEMES UN AKMENS; APMEŠANAS MATERIĀLI, KAĻĶI UN CEMENTS
Piezīmes
1. Ja nav īpašu piebilžu tekstā vai 4. piezīmē, šajā nodaļā ir ietverti tikai neapstrādāti produkti un skaloti produkti (arī izmantojot ķīmiskas vielas, kas izdala piemaisījumus, bet nemaina produkta struktūru), sadrupināti, samalti, pulverī saberzti, izsijāti produkti, produkti, kas bagātināti ar flotācijas, magnētiskās separācijas paņēmienu vai citā mehāniskā vai fizikālā procesā (izņemot kristalizāciju), bet produkti, kas apdedzināti, karsēti, iegūti sajaukšanas rezultātā vai pakļauti apstrādei, kura nav norādīta katrā pozīcijā, šajā nodaļā nav ietverti.
Šajā nodaļā klasificējamiem produktiem var būt pievienota putekļu nomācēja viela ar noteikumu, ka šāda piedeva nepadara produktu īpaši piemērotu kādai specifiskai, nevis vispārējai izmantošanai.
2. Šajā nodaļā neietilpst:
a) sublimētais, nogulsnētais vai koloidālais sērs (pozīcija 2802);
b) krāszeme, kas satur 70 % vai vairāk ķīmiski saistītās dzelzs, pārrēķinot Fe2O3 (pozīcija 2821);
c) medikamenti un pārējie 30. nodaļas izstrādājumi;
d) smaržvielas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi (33. nodaļa);
e) bruģakmeņi, ietves apmaļu akmeņi vai plāksnes (pozīcija 6801); mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi (pozīcija 6802); jumta šīfera plāksnes, apšuvuma plāksnes un hidroizolācijas šīferis (pozīcija 6803);
f) dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (pozīcija 7102 vai 7103);
g) sintētiskie nātrija hlorīda vai magnija oksīda kristāli (izņemot optiskos elementus) ar katra kristāla masu vismaz 2,5 g, kas minēti pozīcijā 3824; nātrija hlorīda vai magnija oksīda optiskie elementi (pozīcija 9001);
h) biljarda krīts (pozīcija 9504); vai
ij) rakstīšanas, zīmēšanas vai drēbnieku krītiņi (pozīcija 9609).
3. Izstrādājumi, kurus var klasificēt gan pozīcijā 2517, gan kādā citā šīs nodaļas pozīcijā, jāklasificē pozīcijā 2517.
4. Pozīcijā 2530 ietilpst arī: neputots vermikulīts, perlīts un hlorīti; krāszemes, karsētas vai nekarsētas, sajauktas vai nesajauktas; dabiskie vizlas dzelzs oksīdi; sepiolīts (arī pulētos gabalos); dzintars; aglomerēts sepiolīts un aglomerēts dzintars plāksnēs, stienīšos, stieņos un tamlīdzīgās formās, pēc formēšanas tālāk neapstrādāts; ahāts; stroncianīts (kalcinēts vai nekalcinēts), izņemot stroncija oksīdu; keramikas izstrādājumu, ķieģeļu vai betona lauskas.
KN kods Apraksts Mērvienība
2501 00  Sāls (ieskaitot galda sāli un denaturēto sāli) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipšanas vielām un nesējvielām; jūras ūdens    
2501 00 10 - jūras ūdens un sāls šķīdumi   -
  - vārāmā sāls (ieskaitot galda un denaturēto) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināta vai ar pievienotām pretsalipes vielām un nesējvielām    
2501 00 31 -- ķīmiskai pārveidošanai (nātrija atdalīšanai no hlora) citu produktu ražošanai   -
  -- citādi    
2501 00 51 --- denaturēts vai rūpnieciskām vajadzībām (ieskaitot attīrīšanu), izņemot konservēšanu vai pārtikas produktu un dzīvnieku barības sagatavošanu   -
  --- citādi    
2501 00 91 ---- sāls, kas derīgs lietošanai pārtikā   -
2501 00 99 ---- citādi   -
2502 00 00  Neapdedzināti dzelzs pirīti   -
2503 00  Visu veidu sērs, izņemot sublimēto, nogulsnēto un koloidālo sēru    
2503 00 10 - neattīrīts sērs vai nerafinēts sērs.   -
2503 00 90 - citāds   -
2504  Dabiskais grafīts    
2504 10 00 - pulvera vai granulu veidā   -
2504 90 00 - citāds   -
2505  Dažāda dabiskā smilts, iekrāsota vai nekrāsota, izņemot 26. nodaļā iekļautās metālu saturošās smiltis    
2505 10 00 - silīcijsmilts un kvarca smilts   -
2505 90 00 - citādas   -
2506  Kvarcs (izņemot dabiskās smiltis); kvarcīts, rupji sadrupināts vai nesadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs    
2506 10 00 - kvarcs   -
2506 20 00 - kvarcīts   -
2507 00  Kaolīns un citādi kaolīnmāli, kalcinēti vai nekalcinēti    
2507 00 20 - kaolīns   -
2507 00 80 - citādi kaolīnmāli   -
2508  Citādi māli (izņemot pozīcijas 6806 uzpūstos mālus), andaluzīts, kianīts un silimanīts, karsēts vai nekarsēts; mulīts; šamots vai dinasa zemes    
2508 10 00 - bentonīts   -
2508 30 00 - ugunsizturīgs māls   -
2508 40 00 - citādi māli   -
2508 50 00 - andaluzīts, kianīts un silimanīts   -
2508 60 00 - mulīts   -
2508 70 00 - šamots vai dinasa zemes   -
2509 00 00  Krīts   -
2510  Dabiskie kalcija fosfāti, dabiskie alumīnija kalcija fosfāti un fosfātkrīts    
2510 10 00 - nemalti   -
2510 20 00 - malti   -
2511  Dabiskais bārija sulfāts (barīts); dabiskais bārija karbonāts (viterīts), karsēts vai nekarsēts, izņemot pozīcijas 2816 bārija oksīdu    
2511 10 00 - dabiskais bārija sulfāts (barīts)   -
2511 20 00 - dabiskais bārija karbonāts (viterīts)   -
2512 00 00  Infuzoriju silīcijzemes (piemēram, kalnu milti, trepelis, diatomīts) un analoģiskas silīcijzemes, nekarsētas vai karsētas, ar īpatnējo svaru 1 vai mazāku   -
2513  Pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citādi dabiskie abrazīvie materiāli, termiski apstrādāti vai neapstrādāti    
2513 10 00 - pumeks   -
2513 20 00 - smirģelis, dabiskais korunds, dabiskais granāts un citādi dabiskie abrazīvie materiāli   -
2514 00 00  Slāneklis, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs   -
2515  Marmors, travertīns, ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, sīkgraudainais ģipšakmens (alabastrs), rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs    
  - marmors un travertīns    
2515 11 00 -- neapstrādāts vai rupji apstrādāts   -
2515 12 00 -- tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs   -
2515 20 00 - ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai; sīkgraudainais ģipsis   -
2516  Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs    
  - granīts    
2516 11 00 -- neapstrādāts vai rupji apstrādāts   -
2516 12 00 -- tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs   -
2516 20 00 - smilšakmens   -
2516 90 00 - citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai   -
2517  Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto betona masā ceļu šosēšanai vai dzelzceļu un tamlīdzīgam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai neapstrādāts; izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu šķembas, kas satur vai nesatur pozīcijas pirmajā daļā minētos materiālus; darvotas šķembas (makadams); pozīcijā 2515 vai 2516 minēto akmeņu granulas, sīkas šķembas un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts    
2517 10 - oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto betona masā ceļu šosēšanai vai dzelzceļu un tamlīdzīgam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai neapstrādāts    
2517 10 10 -- bruģakmeņi, grants, oļi un krams   -
2517 10 20 -- kaļķakmens, dolomīts un citādi kaļķa ieži, lauzti vai drupināti   -
2517 10 80 -- citādi   -
2517 20 00 - izdedžu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu šķembu segums, kas satur vai nesatur apakšpozīcijā 251710 minētos materiālus   -
2517 30 00 - darvotas šķembas (makadams)   -
  - pozīcijā 2515 vai 2516 minēto akmeņu granulas, sīkas šķembas un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts    
2517 41 00 -- marmora   -
2517 49 00 -- citādi   -
2518  Dolomīts, arī karsēts vai dedzināts, arī rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts dolomīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs; dolomīta blietējums    
2518 10 00 - nekarsēts un nededzināts dolomīts   -
2518 20 00 - karsēts vai dedzināts dolomīts   -
2518 30 00 - dolomīta blietējums   -
2519  Dabiskais magnija karbonāts (magnezīts); kausētais magnēzijs; aglomerētais magnēzijs, kuram pirms aglomerēšanas nelielos daudzumos ir pievienoti vai nav pievienoti citi oksīdi; citāds magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisījumiem    
2519 10 00 - dabiskais magnija karbonāts (magnezīts)   -
2519 90 - citādi    
2519 90 10 -- magnija oksīds, izņemot dedzinātu dabisko magnija karbonātu   -
2519 90 30 -- pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs   -
2519 90 90 -- citādi   -
2520  Ģipšakmens; anhidrīts; ģipsis (no dedzinātā ģipšakmens vai kalcija sulfāta), nekrāsots vai iekrāsots, kas satur vai nesatur nelielu daudzumu paātrinātāju vai palēninātāju    
2520 10 00 - ģipšakmens; anhidrīts   -
2520 20 00 - ģipsis   -
2521 00 00  Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un citādi kaļķa ieži, ko izmanto kaļķu vai cementa ražošanai   -
2522  Neveldzētie, veldzētie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825    
2522 10 00 - neveldzētie kaļķi   -
2522 20 00 - veldzētie kaļķi   -
2522 30 00 - hidrauliskie kaļķi   -
2523  Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā    
2523 10 00 - cementa klinkeri   -
  - portlandcements    
2523 21 00 -- baltais cements, mākslīgi iekrāsots vai nekrāsots   -
2523 29 00 -- citāds   -
2523 30 00 - aluminātcements   -
2523 90 00 - citādi hidrauliskā cementa veidi   -
2524  Azbests    
2524 10 00 - krosidolīts   -
2524 90 00 - citāds   -
2525  Vizla, ieskaitot drumstalas; vizlas atkritumi    
2525 10 00 - neapstrādāta vizla un plāksnītēs vai zvīņās sašķelta vizla   -
2525 20 00 - vizlas pulveris   -
2525 30 00 - - vizlas atkritumi   -
2526  Dabiskais steatīts, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs; talks    
2526 10 00 - nedrupināts un nemalts   -
2526 20 00 - drupināts vai malts   -
2528 00 00  Dabiskie borāti un to koncentrāti (karsēti vai nekarsēti), taču izņemot borātus, kas izdalīti no dabiskiem šķīdumiem; dabiskā borskābe, kas sausnā satur ne vairāk par 85 % H3BO3   -
2529  Laukšpats; leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts; fluoršpats    
2529 10 00 - laukšpats   -
  - fluoršpats    
2529 21 00 -- kas satur 97 % no svara vai mazāk kalcija fluorīdu   -
2529 22 00 -- kas satur vairāk par 97 % no svara kalcija fluorīdu   -
2529 30 00 - leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts   -
2530  Minerālvielas, kas citur nav minētas un iekļautas    
2530 10 00 - neputots vermikulīts, perlīts un hlorīti   -
2530 20 00 - kizerīts, epsomīts (dabiskie magnija sulfāti)   -
2530 90 00 - citādi   -