Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

19. NODAĻA - LABĪBAS, MILTU, CIETES VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; MILTU KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 20 % no svara desas, gaļu, gaļas subproduktus, asinis, zivis, vēžveidīgos, mīkstmiešus vai citus ūdens bezmugurkaulniekus vai jebkurus to maisījumus (16. nodaļa), izņemot pildītos produktus, kas minēti pozīcijā 1902;
b) cepumi vai citi izstrādājumi no miltiem vai no cietes, kas īpaši gatavoti dzīvnieku barībai (pozīcija 2309), un
c) medikamenti un citi 30. nodaļas izstrādājumi.
2. Pozīcijā 1901:
a) “putraimi” ir 11. nodaļā iekļautie graudaugu putraimi;
b) “milti” un “rupja maluma milti” ir:
1) labības milti un rupja maluma milti, kas minēti 11. nodaļā, un
2) jebkuras nodaļas augu izcelsmes milti, rupja maluma milti un pulveri, izņemot kaltēto dārzeņu (pozīcija 0712), kartupeļu (pozīcija 1105) vai kaltētu pākšu dārzeņu (pozīcija 1106) miltus un pulverus.
3. Pozīcijā 1904 neietilpst izstrādājumi, kas pilnīgā beztauku vielā satur vairāk nekā 6 % kakao vai ir pilnībā glazēti ar šokolādi, vai citādi pārtikas produkti ar kakao piedevu (pozīcija 1806).
4. Pozīcijā 1904 formulējums “citādi sagatavoti” nozīmē izstrādājumus, kas sagatavoti vai pārstrādāti citādi, nekā paredzēts 10. vai 11. nodaļas pozīcijās vai piezīmēs.
Papildu piezīmes
1. Uz apakšpozīciju 1905 31, 1905 32, 1905 40 un 1905 90 precēm, ko ieved sortimenta veidā, attiecas lauksaimniecības komponente (EA), ko nosaka atbilstīgi piena tauku, piena proteīnu, saharozes, izoglikozes, glikozes un cietes vidējam saturam visā sortimentā.
2. Apakšpozīcijā 1905 31 “saldie cepumi” ir tikai tie produkti, kuros ūdens saturs nepārsniedz 12 svara % un tauku saturs nepārsniedz 35 svara % (nosakot attiecīgo saturu, pildījumus un glazējumus neņem vērā).
3. Apakšpozīcija 1905 90 20 attiecas tikai uz sausiem un trausliem produktiem.
4. Pārtikas izstrādājumus no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas minēti pozīcijā 1901, kā arī no pozīcijā 0401 līdz 0404 minētām precēm, kuri fasēti nomērītās devās, piemēram, kapsulās, tabletēs, pastilās un graudiņos un kurus paredzēts lietot kā uztura bagātinātājus, nevar klasificēt pozīcijā 1901 Uztura bagātinātāja pamatīpašības nosaka ne tikai tā sastāvdaļas, bet arī tā īpašais fasēšanas veids, kas atklāj tā kā uztura bagātinātāja funkciju, jo ar to nosaka devu, uzsūkšanās veidu un vietu, kur tam paredzēts iedarboties. Tādi pārtikas izstrādājumi ir jāklasificē pozīcijā 2106, ja vien tie nav norādīti vai iekļauti citur.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
1901 Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur  
1901 10 00- pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti mazumtirdzniecībai -
1901 20 00- maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai -
1901 90- citādi  
 -- iesala ekstrakts  
1901 90 11--- ar sausā ekstrakta daudzumu 90 % no svara vai vairāk -
1901 90 19--- citādi -
 -- citādi  
1901 90 91--- kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk par 1,5 % piena taukus, 5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru) vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti, izņemot pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas iegūti no pozīciju 0401–0404 precēm -
1901 90 99--- citādi -
1902 Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots  
 - termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti  
1902 11 00-- ar olu piedevu -
1902 19-- citādi  
1902 19 10--- bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas -
1902 19 90--- citādi -
1902 20- pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti  
1902 20 10-- kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % no svara zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku -
1902 20 30-- kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % no svara desu un tamlīdzīgu izstrādājumu, jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus -
 -- citādi  
1902 20 91--- termiski apstrādāti -
1902 20 99--- citādi -
1902 30- citādi pastas izstrādājumi  
1902 30 10-- kaltēti -
1902 30 90-- citādi -
1902 40- kuskuss  
1902 40 10-- nesagatavots -
1902 40 90-- citāds -
1903 00 00 Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā -
1904 Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti  
1904 10- gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus  
1904 10 10-- no kukurūzas -
1904 10 30-- no rīsiem -
1904 10 90-- citādi -
1904 20- gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no neapgrauzdētām graudu pārslām vai no neapgrauzdēto graudu pārslu un grauzdēto graudu pārslu maisījumiem vai no uzpūstiem graudiem  
1904 20 10-- samaisījumu (Müsli) veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes -
 -- citādi  
1904 20 91--- no kukurūzas -
1904 20 95--- no rīsiem -
1904 20 99--- citādi -
1904 30 00- bulguri -
1904 90- citādi  
1904 90 10-- no rīsiem -
1904 90 80-- citādi -
1905 Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti  
1905 10 00- sausmaizītes -
1905 20- piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi  
1905 20 10-- kas satur mazāk nekā 30 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) -
1905 20 30-- kuros saharozes saturs (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) ir 30 % no svara vai mazāks, bet nepārsniedz 50 % -
1905 20 90-- kas satur mazāk nekā 50 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) -
 - saldie cepumi; vafeles  
1905 31-- saldie cepumi  
 --- pilnīgi vai daļēji glazēti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir kakao  
1905 31 11---- tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 85 g -
1905 31 19---- citādi -
 --- citādi  
1905 31 30---- ar piena tauku saturu 8 % vai vairāk -
 ---- citādi  
1905 31 91----- sviestmaižu cepumi -
1905 31 99----- citādi -
1905 32-- vafeles  
1905 32 05--- kuru ūdens saturs pārsniedz 10 % no svara -
 --- citādas  
 ---- pilnīgi vai daļēji glazētas ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir kakao  
1905 32 11----- tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 85 g -
1905 32 19----- citādas -
 ---- citādas  
1905 32 91----- sālītas, ar pildījumu vai bez pildījuma -
1905 32 99----- citādas -
1905 40- sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi  
1905 40 10-- sausiņi -
1905 40 90-- citādi -
1905 90- citādi  
1905 90 10-- macas -
1905 90 20-- dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi -
 -- citādi  
1905 90 30--- maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuru cukura saturs sausnā nepārsniedz 5 % un tauku saturs sausnā arī nepārsniedz 5 % -
1905 90 45--- cepumi -
1905 90 55--- presēti vai uzpūsti izstrādājumi, vircoti vai sālīti -
 --- citādi  
1905 90 70---- kas satur vismaz 5 % pēc svara vai vairāk saharozes, invertcukura vai izoglikozes -
1905 90 80---- citādi -
Attiecas uz jauniem kodiem