Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                     18. NODAĻA - KAKAO UN KAKAO IZSTRĀDĀJUMI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst pozīciju 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 un 3004 izstrādājumi.
2. Pozīcijā 1806 ir ietverti cukura konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu un atbilstīgi šīs nodaļas 1. piezīmei – citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu.
Papildu piezīmes
1. Ievedot preces sortimenta veidā, uz apakšpozīcijās 1806 20, 1806 31, 1806 32 un 1806 90 minētajām precēm attiecas lauksaimniecības komponente (EA), ko nosaka atbilstīgi piena tauku, piena olbaltumvielu, saharozes, izoglikozes, glikozes un cietes vidējam saturam visā sortimentā.
2. Apakšpozīcijās 1806 90 11 un 1806 90 19 neietilpst šokolādes izstrādājumi, kas izgatavoti tikai no viena veida šokolādes.
KN kods Apraksts Mērvienība
1801 00 00  Kakao pupiņas, veselas vai šķeltas, negrauzdētas vai grauzdētas   -
1802 00 00  Kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi   -
1803  Kakao pasta, attaukota vai neattaukota    
1803 10 00 - neattaukota   -
1803 20 00 - pilnīgi vai daļēji attaukota   -
1804 00 00  Kakao sviests, tauki un eļļa   -
1805 00 00  Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas   -
1806  Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu    
1806 10 - kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu    
1806 10 15 -- kas nesatur saharozi vai satur mazāk par 5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze   -
1806 10 20 -- kas satur 5 % vai vairāk, bet mazāk par 65 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze   -
1806 10 30 -- kas satur 65 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze   -
1806 10 90 -- kas satur 80 % no svara vai vairāk saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze   -
1806 20 - citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg    
1806 20 10 -- kas satur 31 % no svara vai vairāk kakao sviesta vai satur 31 % no svara vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā   -
1806 20 30 -- kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par 31 % kakao sviesta un piena tauku kopējā masā   -
  -- citādi    
1806 20 50 --- ar kakao sviesta saturu 18 % no svara vai vairāk   -
1806 20 70 --- šokolādes piena skaidiņas   -
1806 20 80 --- aromatizēta šokolādes glazūra   -
1806 20 95 --- citādi   -
  - citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā    
1806 31 00 -- ar pildījumu   -
1806 32 -- bez pildījuma    
1806 32 10 --- ar graudaugu produktu, augļu vai riekstu piedevu   -
1806 32 90 --- citādi   -
1806 90 - citādi    
  -- šokolāde un šokolādes izstrādājumi    
  --- šokolādes konfektes ar pildījumu vai bez pildījuma    
1806 90 11 ---- ar pievienotu alkoholu   -
1806 90 19 ---- citādas   -
  --- citādas    
1806 90 31 ---- ar pildījumu   -
1806 90 39 ---- bez pildījuma   -
1806 90 50 -- cukura konditorejas izstrādājumi un to aizstājēji ar kakao piedevu, pagatavoti no cukura aizstājējiem   -
1806 90 60 -- uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu   -
1806 90 70 -- izstrādājumi ar kakao piedevu, kas paredzēti dzērienu ražošanai   -
1806 90 90 -- citādi   -