Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                       17. NODAĻA - CUKURS UN CUKURA KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
Piezīme
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) cukura konditorejas izstrādājumi, kas satur kakao (pozīcija 1806);
b) ķīmiski tīri cukuri (izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi) un pārējie izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 2940, un
c) medikamenti un citi 30. nodaļas izstrādājumi.
Piezīmes par apakšpozīcijām
1. Apakšpozīcijā 1701 12, 1701 13 un 1701 14 “jēlcukurs” ir cukurs, kam, nosakot ar polarimetrisko metodi, saharozes saturs sausnā ir zemāks par 99,5° no svara.
2. Apakšpozīcija 1701 13 attiecas vienīgi uz niedru cukuru, kas iegūts bez centrifugēšanas un kura saharozes saturs no svara sausnā atbilst polarimetra rādījumam 69° vai vairāk, bet mazāk par 93°. Produkts satur vienīgi dabīgus, neregulāras formas ksenomorfus mikrokristālus, kas nav redzami ar neapbruņotu aci un kurus ietver melases un citu cukurniedrās esošu vielu atliekas.
Papildu piezīmes
1. Apakšpozīcijās 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 un 1701 14 90 “jēlcukurs” ir cukurs, kas nav aromatizēts un iekrāsots, kā arī bez jebkuru citu vielu piedevas un kura saharozes saturs sausnā, nosakot ar polarimetrisko metodi, ir zemāks par 99,5 % no svara.
2. Nodokli jēlcukuram apakšpozīcijās 1701 12 10, 1701 13 10 un 1701 14 10, no kura iegūtā cukura daudzums nav 92 %, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.) III pielikuma B daļas III punktu, nosaka šādi:
attiecīgo likmi reizina ar korekcijas koeficientu, ko iegūst, saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem noteikto procentuālo daudzumu dalot ar 92.
3. Apakšpozīcijā 1701 99 10 “baltais cukurs” ir cukurs, kas nav aromatizēts un iekrāsots, kā arī bez jebkuru citu vielu piedevas, un kas, nosakot ar polarimetrisko metodi, sausnā satur 99,5 % vai vairāk saharozes.
4. Attiecībā uz produktiem, kas minēti apakšpozīcijās 1702 20 10, 1702 60 95 un 1702 90 71, cukura saturs (saharoze, fruktoze, glikoze un maltoze, kur fruktoze un glikoze ir izteikta saharozes ekvivalentā) ir jānosaka, piemērojot augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas metodi (“HPLC metode”), izmantojot šādu formulu:
S + 0.95 x (F + G) + M
kur:
“S” ir ar HPLC metodi noteiktais saharozes saturs,
“F” ir ar HPLC metodi noteiktais fruktozes saturs,
“G” ir ar HPLC metodi noteiktais glikozes saturs,
“M” ir ar HPLC metodi noteiktais maltozes saturs.
Attiecībā uz produktiem, kas minēti apakšpozīcijās 1702 60 80, 1702 90 80 un 1702 90 95, saharozes saturs, ieskaitot citus cukurus, kas izteikti kā saharoze, ir jānosaka ar refraktometrijas metodi (izsakot Briksa grādos saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 974/2014 pielikumu (1)). Attiecībā uz produktiem, kas minēti apakšpozīcijās 1702 60 80 un 1702 90 80, rezultātu pārvēršana saharozes ekvivalentā ir jāiegūst, Briksa grādus reizinot ar koeficientu 0,95.
5. Apakšpozīcijās 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 30 termins “izoglikoze” ir produkts, ko iegūst no glikozes vai tās polimēriem, un kas sausnā satur vismaz 10 % masas fruktozes.
Attiecībā uz produktiem, kas norādīti minētajās apakšpozīcijās, saharozes saturs, ieskaitot citus cukurus, kas izteikti kā saharoze, ir jānosaka ar refraktometrijas metodi (izsakot Briksa grādos saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 974/2014 pielikumu).
6. “Inulīna sīrups”:
a) apakšpozīcijā 1702 60 80 ir tiešais produkts, ko iegūst, hidrolizējot inulīnu vai oligofruktozi, kas sausnā satur vairāk nekā 50 % fruktozes brīvā veidā vai saharozes veidā;
b) apakšpozīcijā 1702 90 80 ir tiešais produkts, ko iegūst, hidrolizējot inulīnu vai oligofruktozi, kas sausnā satur vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 50 % fruktozes brīvā veidā vai saharozes veidā.
7. Ievedot preces sortimenta veidā, uz apakšpozīcijā 1704 90 minētajām precēm attiecas lauksaimniecības komponente (EA), ko nosaka atbilstīgi piena tauku, piena olbaltumvielu, saharozes, izoglikozes, glikozes un cietes vidējam saturam visā sortimentā.
8. Visā nomenklatūrā cukura maisījumi ar nelielu daudzumu citu vielu ir klasificēti 17. nodaļā, ja vien tiem nepiemīt citur klasificēta izstrādājuma pazīmes.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
1701 Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā  
 - jēlcukurs bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām  
1701 12-- biešu cukurs  
1701 12 10--- rafinēšanai -
1701 12 90--- citāds -
1701 13- niedru cukurs, kas norādīts šīs nodaļas 2. piezīmē par apakšpozīcijām  
1701 13 10-- rafinēšanai -
1701 13 90-- citāds -
1701 14- citāds niedru cukurs  
1701 14 10-- rafinēšanai -
1701 14 90-- citāds -
 - citādi  
1701 91 00-- ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām -
1701 99-- citādi  
1701 99 10--- baltais cukurs -
1701 99 90--- citādi -
1702 Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs  
 - laktoze un laktozes sīrups  
1702 11 00-- kas satur 99 % no svara vai vairāk laktozi, kas izteikta kā bezūdens laktoze, aprēķinot sausnā -
1702 19 00-- citādi -
1702 20- kļavu cukurs un kļavu sīrups  
1702 20 10-- aromatizēts vai iekrāsots kļavu cukurs cietā veidā -
1702 20 90-- citādi -
1702 30- glikoze un glikozes sīrups, kas nesatur fruktozi vai sausā veidā satur mazāk par 20 % no svara fruktozi  
1702 30 10-- izoglikoze -
 -- citādi  
1702 30 50--- balta kristāliska pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti -
1702 30 90--- citādi -
1702 40- glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk par 50 % no svara fruktozi, neskaitot invertcukuru  
1702 40 10-- izoglikoze -
1702 40 90-- citādi -
1702 50 00- ķīmiski tīra fruktoze -
1702 60- citāda fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā satur fruktozi, izņemot invertcukuru, vairāk par 50 % no svara  
1702 60 10-- izoglikoze -
1702 60 80-- inulīna sīrups -
1702 60 95-- citādi -
1702 90- citādi produkti, ieskaitot invertcukuru un citus cukurus, un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi  
1702 90 10-- ķīmiski tīra maltoze -
1702 90 30-- izoglikoze -
1702 90 50-- maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups -
 -- grauzdētais cukurs  
1702 90 71--- ar saharozes saturu sausnā 50 % no svara vai vairāk -
 --- citādi  
1702 90 75---- pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti -
1702 90 79---- citādi -
1702 90 80-- inulīna sīrups -
1702 90 95-- citādi -
1703 Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru  
1703 10 00- cukurniedru melase -
1703 90 00- citāda -
1704 Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas  
1704 10- košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā  
1704 10 10-- kurā ir mazāk nekā 60 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) -
1704 10 90-- kas satur vismaz 60 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) -
1704 90- citādi  
1704 90 10-- lakricas ekstrakts, kas satur vairāk nekā 10 % saharozes, bet bez citām piedevām -
1704 90 30-- baltā šokolāde -
 -- citādi  
1704 90 51--- konditorejas pastas, ieskaitot marcipānu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai vairāk -
1704 90 55--- pastilas pret kakla sāpēm un pretklepus dražejas -
1704 90 61--- apcukurotie izstrādājumi -
 --- citādi  
1704 90 65---- konditorejas izstrādājumi gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu veidā -
1704 90 71---- karameles ar pildījumu vai bez tā -
1704 90 75---- īrisi, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes -
 ---- citādi  
1704 90 81----- presētas tabletes -
1704 90 99----- citādi -