Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

12. NODAĻA - EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN EĻĻAS AUGU AUGĻI; DAŽĀDI GRAUDI, SĒKLAS UN AUGĻI; AUGI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN ĀRSTNIECĪBAS AUGI; SALMI UN RUPJĀ BARĪBA
Piezīmes
1. Pozīcijā 1207 ietilpst arī palmu rieksti un to kodoli, kokvilnas, rīcinauga, sezama, sinepju, saflora, magoņu sēklas un sviestkoka rieksti. Tajā nav ietverti produkti, kas minēti pozīcijā 0801 vai 0802, un olīvas (7. vai 20. nodaļa).
2. Pozīcijā 1208 ietverti ne tikai neattaukoti milti un rupja maluma milti, bet arī daļēji attaukoti milti un rupja maluma milti vai daļēji attaukoti un pilnībā vai daļēji ar izspiesto eļļu bagātināti milti un rupja maluma milti. Tajā tomēr nav ietvertas atliekas, kas minētas pozīcijās 2304–2306.
3. Pozīcijā 1209 ietvertās biešu, stiebrzāļu un citu zālaugu sēklas, dārza puķu, dārzeņu, meža koku un augļu koku sēklas, vīķu (izņemot Vicia faba sugas) vai lupīnas sēklas uzskatāmas par “sēklām sējai”.
Pozīcijā 1209 tomēr neietilpst, pat ja paredzēti sēšanai:
a) pākšu dārzeņi vai cukurkukurūza (7. nodaļa);
b) garšvielas vai citi 9. nodaļas produkti;
c) graudaugi (10. nodaļa) vai
d) pozīcijās 1201–1207 vai 1211 minētie produkti.
4. Pozīcijā 1211 ietilpst arī šādi augi vai to daļas: parastais baziliks, gurķu mētra, žeņšeņs, izops, lakrica, visu sugu mētras, rozmarīns, rūta, ārstniecības salvija un vērmeles.
Pozīcijā 1211 tomēr neietilpst:
a) 30. nodaļas medikamenti;
b) 33. nodaļas parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi un
c) insekticīdi, fungicīdi, herbicīdi, dezinficējoši līdzekļi un tamlīdzīgi pozīcijas 3808 izstrādājumi.
5. Pozīcijā 1212 “jūras aļģes un citādas aļģes” neattiecas uz:
a) neaktīviem pozīcijas 2102 vienšūnas organismiem;
b) pozīcijas 3002 mikroorganismu kultūrām, vai
c) pozīcijas 3101 vai 3105 mēslošanas līdzekļiem.
Piezīme par apakšpozīcijām
1. Apakšpozīcijā 1205 10 “rapšu vai ripšu sēklas ar zemu erukskābes saturu” ir rapšu vai ripšu sēklas, no kurām iegūst negaistošu eļļu, kuras erukskābes saturs nepārsniedz 2 %, un cieto komponentu, kas satur ne vairāk par 30 mikromoliem glikozinolātu vienā gramā.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
1201 Sojas pupas, arī šķeltas  
1201 10 00- sējai -
1201 90 00- citādas -
1202 Zemesrieksti, negrauzdēti un citādi termiski neapstrādāti, arī lobīti vai šķelti  
1202 30 00- sējai -
 - citādi  
1202 41 00-- nelobīti -
1202 42 00-- lobīti, arī šķelti -
1203 00 00 Kopra -
1204 00 Linsēklas, arī šķeltas  
1204 00 10- sējai -
1204 00 90- citādas -
1205 Rapšu vai ripšu sēklas, arī šķeltas  
1205 10- rapšu vai ripšu sēklas ar zemu erukskābes saturu  
1205 10 10-- sējai -
1205 10 90-- citādas -
1205 90 00- citādas -
1206 00 Saulespuķu sēklas, arī šķeltas  
1206 00 10- sējai -
 - citādas  
1206 00 91-- lobītas; pelēkās vai baltsvītrainās čaumalās -
1206 00 99-- citādas -
1207 Citu eļļas augu sēklas un augļi, arī sasmalcināti  
1207 10 00- palmu rieksti un kodoli -
 - kokvilnas sēklas  
1207 21 00-- sējai -
1207 29 00-- citādas -
1207 30 00- rīcinauga sēklas -
1207 40- sezama sēklas  
1207 40 10-- sējai -
1207 40 90-- citādas -
1207 50- sinepju sēklas  
1207 50 10-- sējai -
1207 50 90-- citādas -
1207 60 00- saflora (Carthamus tinctorius) sēklas -
1207 70 00- meloņu sēklas -
 - citādas  
1207 91-- magoņu sēklas  
1207 91 10--- sējai -
1207 91 90--- citādas -
1207 99-- citādas  
1207 99 20--- sējai -
 --- citādas  
1207 99 91---- kaņepju sēklas -
1207 99 96---- citādas -
1208 Eļļas augu sēklu vai augļu, izņemot sinepju, milti un rupja maluma milti  
1208 10 00- sojas pupu -
1208 90 00- citādi -
1209 Sēklas, augļi un sporas sējai  
1209 10 00- cukurbiešu sēklas -
 - lopbarības augu sēklas  
1209 21 00-- lucernas sēklas -
1209 22-- āboliņa (Trifolium spp.) sēklas  
1209 22 10--- sarkanā āboliņa (Trifolium pratense L.) -
1209 22 80--- citādas -
1209 23-- auzeņu sēklas  
1209 23 11--- pļavas auzenes (Festuca pratensis Huds.) -
1209 23 15--- sarkanās auzenes (Festuca rubra L.) sēklas -
1209 23 80--- citādas -
1209 24 00-- pļavas skareņu (Poa pratensis L.) sēklas -
1209 25-- aireņu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) sēklas  
1209 25 10--- daudzziedu airenes (ieskaitot viengadīgo aireni) (Lolium multiflorum Lam.) sēklas -
1209 25 90--- daudzgadīgās airenes (Lolium perenne L.) sēklas -
1209 29-- citādas  
1209 29 45--- pļavas timotiņa sēklas; vīķu sēklas; skareņu (Poa palustris L., Poa trivialis L.) sēklas; parastās kamolzāles (Dactylis glomerata L.) sēklas; smilgu (Agrostis) sēklas -
1209 29 50--- lupīnas sēklas -
1209 29 60--- lopbarības biešu (Beta vulgaris var. alba) sēklas -
1209 29 80--- citādas -
1209 30 00- galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo zālaugu sēklas -
 - citādas  
1209 91-- dārzeņu sēklas  
1209 91 30--- galda jeb sarkano biešu (Beta vulgaris var. conditiva) sēklas -
1209 91 80--- citādas -
1209 99-- citādas  
1209 99 10--- meža koku sēklas -
 --- citādas  
1209 99 91---- galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo augu sēklas, izņemot apakšpozīcijā 120930 minētās -
1209 99 99---- citādas -
1210 Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, arī maltas, pulverī vai granulās; lupulīns  
1210 10 00- apiņu rogas, kas nav smalcinātas, ne arī pulverī vai granulās -
1210 20- apiņu rogas, sasmalcinātas, pulverī vai granulās; lupulīns  
1210 20 10-- apiņu rogas, maltas, pulverveidā vai granulās, ar augstāku lupulīna saturu; lupulīns -
1210 20 90-- citādas -
1211Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi, atdzesēti, saldēti vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī  
1211 20 00- žeņšeņa saknes -
1211 30 00- kokas lapas -
1211 40 00- magoņu stiebri -
1211 50 00- Ephedra ģints -
1211 90- citādi  
1211 90 30-- tonkas pupas -
1211 90 86-- citādi -
1212 Ceratoniju pākstis, jūras aļģes un citādas aļģes, cukurbietes un cukurniedres, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvētas, arī samaltas; augļu kauliņi un kodoli un citi galvenokārt pārtikā lietojami augu produkti (ieskaitot negrauzdētas Cichorium intybus sativum šķirnes cigoriņu saknes), kuri citur nav minēti un iekļauti  
 - jūras aļģes un citas aļģes  
1212 21 00-- derīgas lietošanai pārtikā -
1212 29 00-- citādas -
 - citādi  
1212 91-- cukurbietes  
1212 91 20--- žāvētas, arī sasmalcinātas -
1212 91 80--- citādas -
1212 92 00-- ceratoniju pākstis (jāņmaizītes koka pākstis) -
1212 93 00-- cukurniedres -
1212 94 00-- cigoriņu saknes -
1212 99-- citādi  
 --- ceratoniju sēklas  
1212 99 41---- nelobītas, nesmalcinātas un nemaltas -
1212 99 49---- citādas -
1212 99 95--- citādas -
1213 00 00 Graudaugu salmi un sēnalas, arī smalcinātas, maltas, presētas vai granulās -
1214 Lopbarības kāļi, lopbarības bietes (runkuļi), lopbarības saknes, siens, lucerna, āboliņš, sējas esparsetes, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un tamlīdzīgi lopbarības produkti, arī granulu veidā  
1214 10 00- lucernas rupja maluma milti un granulas -
1214 90- citādi  
1214 90 10-- lopbarības bietes (runkuļi), kāļi un citas lopbarības saknes -
1214 90 90-- citādas -