Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

        11. NODAĻA - MILTRŪPNIECĪBAS PRODUKTI; IESALS; CIETES; INULĪNS; KVIEŠU LIPEKLIS
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) grauzdēts iesals, ko izmanto par kafijas aizstājēju (pozīcija 0901 vai 2101);
b) pozīcijas 1901 milti, putraimi, rupja maluma milti vai cietes;
c) pozīcijas 1904 kukurūzas pārslas un pārējie izstrādājumi;
d) sagatavoti vai konservēti dārzeņi, kas minēti pozīcijā 2001, 2004 vai 2005;
e) farmaceitiski produkti (30. nodaļa) un
f) cietes, kam piemīt smaržvielu, kosmētisku līdzekļu vai ķermeņa kopšanas līdzekļu īpašības (33. nodaļa).
2. A. Miltrūpniecības izstrādājumi, kas minēti tālāk tabulā, ietverami šajā nodaļā tad, ja to sausnas masā:
a) cietes saturs (kas noteikts pēc modificētās Eversa polarimetriskās metodes) pārsniedz 2. ailē minēto; un
b) pelnvielu saturs (pēc minerālvielu piedevas samazināšanas) nepārsniedz 3. ailē minēto.
Pretējā gadījumā tos klasificē pozīcijā 2302. Graudaugu dīgļi – veseli, placināti, pārslās vai malti – tomēr vienmēr klasificējami pozīcijā 1104.
B. Produkti, kas ietverami šajā nodaļā atbilstīgi iepriekš minētajām prasībām, ietilpst pozīcijā 1101 vai 1102, ja caur pītu metāla sietu, kura acu lielumi norādīti tabulas 4. vai 5. ailē, izsijātā procentuālā daļa pēc svara nav mazāka par to, kas paredzēta attiecīgajiem graudaugu produktiem.
Pretējā gadījumā tos klasificē pozīcijā 1103 vai 1104.
Labība Cietes saturs Pelnvielu saturs Caurlaidības norma sietā ar acojumu
315 mikrometri (mikroni) 500 mikrometri (mikroni)
[1] [2] [3] [4] [5]
Kvieši un rudzi 45 % 2,5 % 80 % -
Mieži 45 % 3 % 80 % -
Auzas 45 % 5 % 80 % -
Kukurūza un graudu sorgo 45 % 2 % - 90 %
Rīsi 45 % 1,6 % 80 % -
Griķi 45 % 4 % 80 % -
Cita labība  45 % 2 % 50 % -
3. Pozīcijā 1103 “putraimi” un “rupja maluma milti” ir graudu sasmalcināšanas produkti, kuriem:
a) attiecībā uz kukurūzas izstrādājumiem caurlaidība pīta metāla sietā ar 2 mm acojumu ir vismaz 95 % masas;
b) attiecībā uz citiem graudaugu produktiem caurlaidība pīta metāla sietā ar 1,25 mm acojumu ir vismaz 95 % masas.
Papildu piezīmes
1. Ievedmuita maisījumiem, kuri ietverti šajā nodaļā, ir šāda:
a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;
b) citādiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.
2. Pozīcijā 1106 “milti”, “rupja maluma milti” un “pulveris” ir produkti (izņemot sasmalcinātus kaltētus kokosriekstus), kas iegūti, samaļot vai citādi sasmalcinot pozīcijas 0713 kaltētus pākšu dārzeņus, pozīcijas 0714 sāgo, saknes vai bumbuļus vai 8. nodaļas produktus, kuriem:
a) attiecībā uz kaltētiem pākšu dārzeņiem, sāgo, saknēm, bumbuļiem un 8. nodaļas produktiem (izņemot pozīciju 0801 un 0802 riekstus) – vismaz 95 % masas izsijājas caur pītu metāla sietu ar 2 mm lielām acīm;
b) attiecībā uz pozīciju 0801 un 0802 riekstiem – vismaz 50 % masas izsijājas caur pītu metāla sietu ar 2,5 mm lielām acīm.
KN kods Apraksts Mērvienība
1101 00  Kviešu vai labības maisījuma milti    
  - kviešu milti    
1101 00 11 -- cieto kviešu   -
1101 00 15 -- parasto un speltas kviešu   -
1101 00 90 - labības maisījuma milti   -
1102  Labības milti, izņemot kviešu miltus un labības maisījuma miltus    
1102 20 - kukurūzas milti    
1102 20 10 -- kuru tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara   -
1102 20 90 -- citādi   -
1102 90 - citādi    
1102 90 10 -- miežu milti   -
1102 90 30 -- auzu milti   -
1102 90 50 -- rīsu milti   -
1102 90 70 -- rudzu milti   -
1102 90 90 -- citādi   -
1103  Labības putraimi, rupja maluma milti un granulas    
  - putraimi un rupja maluma milti    
1103 11 -- kviešu    
1103 11 10 --- cieto kviešu   -
1103 11 90 --- parasto kviešu un speltas kviešu   -
1103 13 -- kukurūzas    
1103 13 10 --- ar tauku saturu līdz 1,5 %   -
1103 13 90 --- citādi   -
1103 19 -- citas labības    
1103 19 20 --- rudzu vai miežu   -
1103 19 40 --- auzu   -
1103 19 50 --- rīsu   -
1103 19 90 --- citādi   -
1103 20 - granulas    
1103 20 25 -- rudzu vai miežu   -
1103 20 30 -- auzu   -
1103 20 40 -- kukurūzas   -
1103 20 50 -- rīsu   -
1103 20 60 -- kviešu   -
1103 20 90 -- citādi   -
1104  Citādi apstrādāti labības graudi (piemēram, atsēnaloti, placināti, pārslas, grūbas, šķelti vai drupināti), izņemot pozīcijas 1006 rīsus; graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti    
  - placināti graudi vai graudu pārslas    
1104 12 -- auzu    
1104 12 10 --- placināti   -
1104 12 90 --- pārslas   -
1104 19 -- citu labības graudu    
1104 19 10 --- kviešu   -
1104 19 30 --- rudzu   -
1104 19 50 --- kukurūzas   -
  --- miežu    
1104 19 61 ---- placināti   -
1104 19 69 ---- pārslas   -
  --- citādi    
1104 19 91 ---- rīsu pārslas   -
1104 19 99 ---- citādi   -
  - Citādi apstrādāti graudi (piemēram, atsēnaloti, grūbas, šķelti vai drupināti)    
1104 22 -- auzu    
1104 22 40 --- atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti   -
1104 22 50 --- grūbas   -
1104 22 95 --- citādi   -
1104 23 -- kukurūzas    
1104 23 40 --- atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti; grūbas   -
1104 23 98 --- citādi   -
1104 29 -- citas labības    
  --- miežu    
1104 29 04 ---- atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti   -
1104 29 05 ---- grūbas   -
1104 29 08 ---- citādi   -
  --- citādi    
1104 29 17 ---- atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti   -
1104 29 30 ---- grūbas   -
  ---- tikai drupināti    
1104 29 51 ----- kviešu   -
1104 29 55 ----- rudzu   -
1104 29 59 ----- citādi   -
  ---- citādi    
1104 29 81 ----- kviešu   -
1104 29 85 ----- rudzu   -
1104 29 89 ----- citādi   -
1104 30 - graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti    
1104 30 10 -- kviešu   -
1104 30 90 -- citu graudaugu   -
1105  Kartupeļu milti, pulveris, pārslas, granulas un zirnīši    
1105 10 00 - milti, rupja maluma milti un pulveris   -
1105 20 00 - pārslas, granulas un zirnīši   -
1106  Pozīcijas 0713 kaltēto pākšu dārzeņu, pozīcijas 0714 sāgo palmas serdes un sakņu vai bumbuļu, vai 8. nodaļā minēto produktu milti, rupja maluma milti un pulveris    
1106 10 00 - pozīcijā 0713 minēto kaltēto pākšu dārzeņu   -
1106 20 - pozīcijā 0714 minēto sāgo vai sakņu un bumbuļu    
1106 20 10 -- denaturēti   -
1106 20 90 -- citādi   -
1106 30 - produktu, kas iekļauti 8. nodaļā    
1106 30 10 -- banānu   -
1106 30 90 -- citādi   -
1107  Iesals, arī grauzdēts    
1107 10 - negrauzdēts    
  -- kviešu    
1107 10 11 --- miltu veidā   -
1107 10 19 --- citāds   -
  -- citāds    
1107 10 91 --- miltu veidā   -
1107 10 99 --- citāds   -
1107 20 00 - grauzdēts   -
1108  Cietes; inulīns    
  - cietes    
1108 11 00 -- kviešu ciete   -
1108 12 00 -- kukurūzas ciete   -
1108 13 00 -- kartupeļu ciete   -
1108 14 00 -- manioka ciete   -
1108 19 -- citādas cietes    
1108 19 10 --- rīsu ciete   -
1108 19 90 --- citādas   -
1108 20 00 - inulīns   -
1109 00 00  Kviešu lipeklis, arī kaltēts   -