Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                                10. NODAĻA - GRAUDAUGU PRODUKTI
Piezīmes
1. A. Šās nodaļas pozīcijās iekļautie produkti klasificējami šajās pozīcijās tikai tad, ja tajos ir graudi, arī vārpās vai stiebros;
B. šajā nodaļā neietilpst graudi, kas atsēnaloti vai citādi apstrādāti; lobīti, slīpēti, pulēti, glazēti, tvaicēti vai šķelti rīsi tomēr klasificējami pozīcijā 1006.
2. Pozīcijā 1005 neietilpst cukurkukurūza (7. nodaļa).
Piezīme par apakšpozīcijām
1. “Cietie kvieši” ir Triticum durum sugas kvieši un hibrīdi, kas iegūti, krustojot Triticum durum šķirnes, un kuriem ir tāds pats hromosomu skaits (28) kā šai sugai.
Papildu piezīmes
1. Turpmāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme:
a) “apaļgraudu rīsi” (apakšpozīcijas 1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 un 1006 30 92) ir rīsi, kuru graudi garumā nepārsniedz 5,2 mm un kuru graudu garuma un platuma attiecība ir mazāka par 2;
b) “vidējgraudu rīsi” (apakšpozīcijas 1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 un 1006 30 94) ir rīsi, kuru graudi garumā pārsniedz 5,2 mm, bet nepārsniedz 6,0 mm, un kuru graudu garuma un platuma attiecība ir mazāka par 3;
c) “garengraudu rīsi” (apakšpozīcijas 1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 un 1006 30 98) ir rīsi, kuru graudu garums pārsniedz 6,0 mm;
d) “nelobīti rīsi” (apakšpozīcijas 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 un 1006 10 79) ir rīsi, kuriem pēc kulšanas ir saglabājusies miziņa;
e) “lobīti rīsi” (apakšpozīcijas 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 un 1006 20 98) ir rīsi, kuriem ir atdalīta tikai miziņa. Piemēram, šis termins attiecināms uz rīsiem, ko tirdzniecībā apzīmē “brown rice”, “cargo rice”, “loonzain” un “riso sbramato”;
f) “daļēji slīpēti rīsi” (apakšpozīcijas 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 un 1006 30 48) ir rīsi, kuriem atdalīta miziņa, daļa no dīgļa un visa vai daļa no augļapvalka ārējiem slāņiem, bet nav atdalīti iekšējie slāņi;
g) “pilnīgi noslīpēti rīsi” (apakšpozīcijas 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 un 1006 30 98) ir rīsi, kuriem atdalīta miziņa, visi augļapvalka ārējie un iekšējie slāņi, viss dīglis garengraudu vai vidējgraudu rīsiem, vismaz daļa no dīgļa apaļgraudu rīsiem, bet kuriem gareniskās baltās rievas pieļaujamas ne vairāk kā uz 10 % graudu;
h) “šķeltie rīsi” (apakšpozīcija 1006 40) ir putraimi, kas garumā nepārsniedz trīs ceturtdaļas no veselu graudu vidējā garuma.
2. Ievedmuita maisījumiem, kuri ietverti šajā nodaļā, ir šāda:
a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;
b) citādiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
1001 Kvieši un kviešu un rudzu maisījums  
 - cietie kvieši  
1001 11 00-- sēklai -
1001 19 00-- citādi -
 - citādi  
1001 91-- sēklai  
1001 91 10--- speltas -
1001 91 20--- parasto kviešu un kviešu un rudzu maisījuma sēkla -
1001 91 90--- citādi -
1001 99 00-- citādi -
1002 Rudzi  
1002 10 00- sēklai -
1002 90 00- citādi -
1003 Mieži  
1003 10 00- sēklai -
1003 90 00- citādi -
1004 Auzas  
1004 10 00- sēklai -
1004 90 00- citādi -
1005 Kukurūza  
1005 10- sēkla  
 -- hibrīds  
1005 10 13--- trīskāršie hibrīdi -
1005 10 15--- vienkārši hibrīdi -
1005 10 18--- citādi -
1005 10 90-- citādi -
1005 90 00- citādi -
1006 Rīsi  
1006 10- izkulti, nelobīti rīsi  
1006 10 10-- sējai -
 -- citādi  
1006 10 30--- apaļgraudu -
1006 10 50--- vidējgraudu -
 --- garengraudu  
1006 10 71---- ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 -
1006 10 79---- ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
1006 20- lobīti rīsi  
 -- tvaicēti  
1006 20 11--- apaļgraudu -
1006 20 13--- vidējgraudu -
 --- garengraudu  
1006 20 15---- ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 -
1006 20 17---- ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
 -- citādi  
1006 20 92--- apaļgraudu -
1006 20 94--- vidējgraudu -
 --- garengraudu  
1006 20 96---- ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 -
1006 20 98---- ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
1006 30- daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti  
 -- daļēji slīpēti rīsi  
 --- tvaicēti  
1006 30 21---- apaļgraudu -
1006 30 23---- vidējgraudu -
 ---- garengraudu  
1006 30 25----- ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 -
1006 30 27----- ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
 --- citādi  
1006 30 42---- apaļgraudu -
1006 30 44---- vidējgraudu -
 ---- garengraudu  
1006 30 46----- ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 -
1006 30 48----- ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
 -- pilnīgi noslīpēti rīsi  
 --- tvaicēti  
1006 30 61---- apaļgraudu -
1006 30 63---- vidējgraudu -
 ---- garengraudu  
1006 30 65----- ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 -
1006 30 67----- ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
 --- citādi  
1006 30 92---- apaļgraudu -
1006 30 94---- vidējgraudu -
 ---- garengraudu  
1006 30 96----- ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 -
1006 30 98----- ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
1006 40 00- šķeltie rīsi -
1007 Graudu sorgo  
1007 10- sēklai  
1007 10 10-- hibrīdi sējai -
1007 10 90-- citādi -
1007 90 00- citādi -
1008 Griķi, sāre un miežabrāļi; citādi graudaugu produkti  
1008 10 00- griķi -
 - sāre  
1008 21 00-- sēklai -
1008 29 00-- citādi -
1008 30 00- miežabrāļi -
1008 40 00- fonio (Digitaria spp.) -
1008 50 00- kvinoja (Chenopodium quinoa) -
1008 60 00- tritikāle -
1008 90 00- citi graudaugi -