Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

 

1. pielikums

 

Ārējās tirdzniecības statistikas datos neiekļauj šādas preces:

a)  monetāro zeltu;

b)  likumīgos maksāšanas līdzekļus un vērtspapīrus, tostarp maksāšanas līdzekļus par pakalpojumiem, piemēram, pasta izdevumus, nodokļus, lietošanas maksu;

c)  preces pagaidu lietošanai vai pēc pagaidu lietošanas (piemēram, noma, aizdevums, operatīvais līzings) ar noteikumu, ka izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

      - pārstrāde nav vai nebija plānota vai veikta,

- paredzamais preču pagaidu lietošanas ilgums bija vai ir paredzēts ne vairāk kā 24 mēneši,

- nosūtīšana/saņemšana nav jādeklarē PVN nolūkā kā piegāde/iegāde;

d)  preces, ko pārvieto starp

            - dalībvalsti un tās teritoriālajiem anklāviem citās dalībvalstīs,

            - uzņēmējdalībvalsti un citu dalībvalstu vai starptautisku organizāciju teritoriālajiem anklāviem.

Teritoriālie anklāvi ir vēstniecības un valsts bruņotie spēki, kas izvietoti ārpus valsts teritorijas;

e)  preces, ko izmanto kā personalizētas informācijas nesējus, tostarp programmatūra;

f)   no interneta lejupielādētu programmatūru;

g)  preces, ko piegādā bez maksas un kas nav komerciāla darījuma priekšmets, ar nosacījumu, ka pārvietošanai ir viens vienīgs nolūks, proti, sagatavot vai atbalstīt šādu tirdzniecības darījumu, demonstrējot preču vai pakalpojumu īpašības, piemēram,

- reklāmas materiāli,

- tirdzniecības paraugi;

h)  transportlīdzekļus ekspluatācijas laikā, tostarp kosmosa kuģa starta iekārtas ekspluatācijas laikā.